Κοινωνία

28/4/16 18:12

τελ. ενημ.: 28/4/16 18:12

Εκπαιδευτικό διήμερο για τις πεζοπορικές διαδρομές στη Βολισσό

Με στόχο την πιστοποίηση των πεζοπορικών διαδρομών της Χίου και την ένταξή τους σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, ο δήμος Χίου διοργανώνει ένα εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο στη Βολισσό στις 5 και 6 Μαΐου. Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν επαγγελματίες του κλάδου που δραστηριοποιούνται στον εναλλακτικό τουρισμό, μηχανικοί του Δήμου  και της Περιφέρειας, εθελοντές αλλά και κάτοικοι της Αμανής που μετείχαν σε καθαρισμούς και διανοίξεις πεζοπορικών διαδρομών της περιοχής.

Απώτερος σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι με τον θεματικό και εναλλακτικό τουρισμό από επαγγελματίες του είδους για όλα τα νέα δεδομένα που υπάρχουν στις πεζοπορικές διαδρομές, να αναλυθούν τα ποιοτικά κριτήρια και να γίνει μεταφορά τεχνογνωσίας. 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση