Κοινωνία

23/5/12 17:57

τελ. ενημ.: 23/5/12 17:59

«Εισαγωγή» επιστημόνων στο ίδρυμα «Μ. Τσάκος»

Νέοι επιστήμονες από την Μαύρη Θάλασσα θα βρεθούν στην Χίο από τις 4 μέχρι και
τις 8 Ιουνίου 2012, για να λάβουν μέρος στο πρώτο Θερινό Σχολείο με στόχο την
εκπαίδευση τους σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών
κανονισμών και της πολιτικής που υλοποιείται για την προστασία του θαλάσσιου και
παράκτιου περιβάλλοντος, καθώς και την προώθηση τους σε μεσογειακές και
παρευξείνιες χώρες, μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα μαθήματα του θερινού σχολείου θα φιλοξενήσουν περισσότερους από 20
επιστήμονες και υπαλλήλους των χωρών της Μαύρης Θάλασσας, ενώ οι διδάσκοντες είναι επιστήμονες διεθνούς κύρους με μεγάλη εμπειρία στην προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση