Κοινωνία

4/3/13 16:08

τελ. ενημ.: 5/3/13 14:45

Δώστε έναντι για τους μεγάλους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΧ !

• ΠΡΩΤΑΚΟΥΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Η τραγωδία με την τιμολογιακή πολιτική ύδρευσης, όπως ασκήθηκε τα δυο πρώτα χρόνια, οδηγεί τη ΔΕΥΑΧ σε αναδιπλώσεις που έχουν έντονη την οσμή της πελατειακής αντιμετώπισης. Στο Διοικητικό της Συμβούλιο αποφασίσθηκε για τους αυξημένους λογαριασμούς σε περιοχές εκτός λεκάνης Κορακάρη να παραμένουν σε εκκρεμότητα και  να πληρώνονται έναντι, μέχρι να οριστικοποιηθούν οι τιμές  με τη μέθοδο της σύγκρισης των καταναλώσεων, όταν εκδοθούν οι λογαριασμοί του 2013. Παράλληλα, θα συσταθεί επιτροπή που θα μπορεί να εξετάζει την κάθε υπόθεση μεμονωμένα και θα ορίζει το τελικό ποσόν πληρωμής, ανάλογα με την περίπτωση! 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση