Κοινωνία

2/10/15 9:22

τελ. ενημ.: 2/10/15 16:14

Δηλώστε ενδιαφέρον για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθιας

Πρόσκληση στο διδακτικό προσωπικό Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, στους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού εκπαιδευτικού Τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ), περιόδου Νοεμβρίου 2015, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (τηλεφωνικά στο  22710-44732 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο gen@dide.chi.sch.gr)  έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, απευθύνει η Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης. 

 Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και οι σπουδαστές των Ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε περίπτωση που το προσωπικό από τις ανωτέρω κατηγορίες δεν επαρκεί για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.).

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 07 Νοεμβρίου 2015 στο 1ο Γενικό Λύκειο Χίου. Διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική Υπουργική Απόφαση:

Ö  στις Ο.Ε. επιτρέπεται να συμμετάσχουν όσοι είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων ξένων γλωσσών αρκεί να μην επιτηρούν στις αίθουσες που εξετάζεται η αντίστοιχη του Τμήματος αποφοίτησής τους ξένη γλώσσα

Ö  από τις Ο.Ε. αποκλείονται, όσοι έχουν σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού ως υποψήφιο, στο ίδιο εξεταστικό κέντρο (θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση επιλογής).

Η αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης (το ανώτερο τέσσερις (4) ώρες) ορίζεται σε 15 ευρώ με την αριθμ. πρωτ. 2/30147/022/2012 (ΦΕΚ 1696/16-05-2012 τ. Β΄ ΚΥΑ ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση