Κοινωνία

9/4/12 18:10

τελ. ενημ.: 9/4/12 18:13

Διασυνοριακή Πανεπιστημιακή Συνεργασία

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ EGE UNIVERSITY

Την Πέμπτη 5 Απριλίου 2012,  στη Μυτιλήνη, έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Πρυτανικών Αρχών του Ιδρύματος με ομολόγους τους από το  EGE UNIVERSITY της Σμύρνης, η οποία ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Οι Πρυτανικές Αρχές των δύο πανεπιστημίων συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον προηγούμενο Νοέμβριο στη Σμύρνη με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων με άξονα την προώθηση και ενίσχυση του ακαδημαϊκού τους έργου.
Η ολοκλήρωση της υπογραφής του Πρωτοκόλλου πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Συγκλήτου, στο Λόφο Πανεπιστημίου, από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου  Καθηγητή Πάρι Τσάρτα παρουσία του Αντιπρύτανη του Ege University της Σμύρνης  Καθηγητή Atilla Silkü, των Αντιπρυτάνεων, Κοσμητόρων και Προέδρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των μελών της αντιπροσωπείας του Ege University.
Οι δύο πλευρές στο πλαίσιο της συνεργασίας και μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισαν την άμεση δρομολόγηση των παρακάτω συγκεκριμένων δράσεων:
- Οργάνωση ενός workshop εντός του Ιουνίου στη Σμύρνη, προκειμένου να συζητηθούν συγκεκριμένες   επιμέρους συνεργασίες/δράσεις μεταξύ των δύο πανεπιστημίων, κυρίως σε θέματα ανταλλαγών φοιτητών και καθηγητών.
- Συνδιοργάνωση συνεδρίου στην Μυτιλήνη, το φθινόπωρο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, με αντικείμενο την παρουσίαση των γνωστικών αντικειμένων και του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας των δύο πανεπιστημίων
 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση