Κοινωνία

29/5/13 10:15

τελ. ενημ.: 29/5/13 10:15

Βιβλίο κυκλοφορίας για τα ΤΑΞΙ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

Το ειδικό βιβλίο κυκλοφορίας ΤΑΞΙ καλούνται να παραλάβουν από τον ΟΑΕΕ οι ιδιοκτήτες των επαγγελματικών αυτοκινήτων.
Για την παραλαβή θα πρέπει να έχουν μαζί τους την άδεια κυκλοφορίας με φωτοαντίγραφο καθώς και μια ταχυπληρωμή όπου θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου τους.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται επιπλέον και εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη ή του νόμου εκπροσώπου του που θα παραλάβει το ειδικό βιβλίο.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση