30.7.2015 14:23

Απαγόρευση κυνηγιού σε 4 περιοχές της Χίου

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΕΠ΄ ΑΟΡΙΣΤΟΝ

Σε τέσσερις συνολικά περιοχές του νησιού απαγορεύεται το κυνήγι σύμφωνα με απόφαση του Δασάρχη Χίου Κ. Μπέλλα. Σε δυο περιπτώσεις η απαγόρευση ισχύει μέχρι το 2020, σε μία περίπτωση μέχρι το 2018 ενώ στην περιοχή της Καλαμωτής επ’ αόριστον.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

Περιοχές Ολύμπων – Πυργίου

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε έτη μέχρι και την 20-08-2020, σε έκταση εμβαδού (5.917)  πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεπτά στρεμμάτων στις θέσεις «Λουράδα, Βιγλιά, Κούκος, Ψημοπούλου, Καραβάς, Κοκινίδι, Βουκλαστη, Αγ. Μαρίνα, Μάναγρος κ.τ.λ.» των τοπικών κοινοτήτων Ολύμπων και Πυργίου περιφερείας Δήμου Χίου.

Η έκταση αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό  διάγραμμα κλίμακας 1:15.000 της δασολόγου Κοιλούκου Θωμαϊτσας σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. και ορίζεται ως εξής:

Δυτικά: Με αφετηρία την συμβολή των δρόμων Πυργίου – Κάτω Φανά και Ολύμπων – Κάτω Φανά στην θέση Βουδομάζα ακολουθεί με κατεύθυνση βόρεια τον αγροτικό δρόμο προς  Ολύμπους μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Χίου – Μεστών στην θέση Τσαγρατόρας έξω από τον οικισμό Ολύμπων.

Βόρεια : Στη συνέχεια ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Χίου – Μεστών μέχρι το κόμβο έξω από τον οικισμό Πυργίου όπου συναντά το δρόμο προς Κάτω Φανά.

Ανατολικά – Νότια : Στη συνέχεια ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς Κάτω Φανά μέχρι να συναντήσει την συμβολή των δρόμων Πυργίου – Κάτω Φανά και Ολύμπων – Κάτω Φανά.

Περιοχές Σιδηρούντας – Αυγωνύμων

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε έτη μέχρι και την 20-08-2020 σε έκταση εμβαδού (2.950)  δυο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα στρεμμάτων στις θέσεις «Μετόχι, Πύργος, Τηγάνι, Μακριά Άμμος, Βαθιά Λαγκάδα, Πάρι,  Ελίντα, Γυαλί  κ.τ.λ. » τοπικών κοινοτήτων Σιδηρούντας και Αυγωνύμων  περιφερείας Δήμου Χίου.

Η έκταση αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό  διάγραμμα κλίμακας 1:15.000 της δασολόγου Κοιλούκου Θωμαϊτσας σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. και ορίζεται ως εξής:

Βόρεια – Ανατολικά : Από το νοτιότερο σημείο της παραλίας Μετόχι Σιδηρούντας ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό δρόμο Σιδηρούντας – Ελίντας – Λιθίου μέχρι το γεφύρι στην θέση Γυαλί. Στην συνέχεια ακολουθεί το ανώνυμο ρέμα με κατεύθυνση νότια μέχρι την θάλασσα στην ομώνυμη παραλία.

Νότια – Δυτικά : Κατόπιν ακολουθεί την ακτογραμμή με κατεύθυνση βόρεια μέχρι την θέση Μετόχι από όπου άρχισε.

Περιοχές Παρπαριάς – Βολισσού

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία έτη μέχρι και την 20-08-2018 σε έκταση εμβαδού (3.577)  τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά στρεμμάτων στις θέσεις «Τρυπητή – Καλουλιμέ – Παλιόπυργος  – Αγ. Κοιλανή – Αγ. Μαρκέλλα – Λαμψά  κ.τ.λ των τοπικών κοινοτήτων Παρπαριάς και Βολισσού περιφέρειας Δήμου Χίου,

Η έκταση αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό  διάγραμμα κλίμακας 1:13.000 της δασολόγου Κοιλούκου Θωμαΐτσας σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. και ορίζεται ως εξής:

Δυτικά και βόρεια: Με αφετηρία το τέλος του χωματόδρομου Παρπαριά – Τρυπητή Καλουλιμέ επί της ομώνυμης παραλίας τον ακολουθεί με κατεύθυνση βόρεια προς  Παρπαριά μέχρι να συναντήσει τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο  Παρπαριά – Αγ. Μαρκέλλα στην θέση Παλιόπυργος.  Στη συνέχεια συνεχίζει τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο  Παρπαριά – Αγ. Μαρκέλλα με κατεύθυνση προς  Παρπαριά μέχρι το σημείο συμβολής του με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στην Αγ. Μαρκέλλα.

Ανατολικά: Στη συνέχεια με κατεύθυνση νότια ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς την Αγ. Μαρκέλλα μέχρι που να συναντήσει το χείμαρρο της  Αγ. Μαρκέλλας τον οποίο και ακολουθεί μέχρι το υφιστάμενο γεφύρι του ασφαλτοστρωμένου δρόμου  Παρπαριά – Αγ. Μαρκέλλα. Κατόπιν συνεχίζει τον υπάρχοντα χωματόδρομο βόρεια της εκκλησίας της Αγ. Μαρκέλλας μέχρι να συναντήσει την υπάρχουσα επαρχιακή οδό Χίου – Βολισσού την οποία και ακολουθεί μέχρι την παραλία Λαμψά.

Νότια: Με δυτική κατεύθυνση δυτική ακολουθεί την ακτογραμμή μέχρι την παραλία Τρυπητή Καλουλιμέ φθάνοντας στο τέλος  του χωματόδρομου Παρπαριά – Τρυπητή Καλουλιμέ από όπου ξεκίνησε.

Περιοχή Καλαμωτής

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων επ’ αόριστον πέριξ της λεκάνης κατάκλισης με νερό του φράγματος Καλαμωτής Χίου, σε έκταση εμβαδού (1.640) χιλίων εξακοσίων σαράντα στρεμμάτων στις θέσεις «Κατράρης – Κοριάρης – Καρυδιά – Τύλη – Τσουμπάρι  κ.τ.λ» των τοπικών κοινοτήτων Καλαμωτής και Κοινής  περιφερείας Δήμου Χίου. Η έκταση αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό  διάγραμμα κλίμακας 1: 6.000 της δασολόγου Κοιλούκου Θωμαϊτσας σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. και ορίζεται ως εξής:

Βόρεια: Από το τέρμα του δασικού δρόμου στην θέση Βολαράς επί της βόρειας κορυφογραμμής του υψώματος Τύλη με νοητή ευθεία γραμμή και κατεύθυνση ανατολική  κατέρχεται του υψώματος προς την  γεώτρηση Πατρικών –Κοινής εντός του χειμάρρου Κατράρη. Στην συνέχεια ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο από την γεώτρηση  προς τον ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό δρόμο Παναγιά Σικελιά – Καλαμωτή μέχρι που να τον συναντήσει.

Ανατολικά: Στη συνέχεια συνεχίζει με κατεύθυνση νότια τον ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό δρόμο Παναγιά Σικελιά – Καλαμωτής μέχρι να συναντήσει μετά το γεφύρι αριστερά τον αγροτικό δρόμο προς  την θέση Αγέλαστου  τον οποίο ακολουθεί μέχρι να συναντήσει τον αγροτικό δρόμο Κοινής – Κατράρη.  Στη συνέχεια και με κατεύθυνση νότια ακολουθεί τον ανωτέρω  αγροτικό δρόμο μέχρι το προσκυνητάρι του Αγ. Ιωάννη.  Στη συνέχεια ακολουθεί τον χωματόδρομο προς την θέση Λαμπαδογενη καταλήγοντας στο τέλος του χωματόδρομου όπου συναντά ανώνυμο ρέμα στην θέση Ρυάκια Κοινής το οποίο ανέρχεται μέχρι να συναντήσει αγροτικό δρόμο στην θέση Νουμά. Στη συνέχεια ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση νότια μέχρι το τέρμα του στην θέση Μάρμαρα.

Νότια: Από το τέλος του αγροτικού δρόμου στην θέση Μάρμαρα συνεχίζει με κατεύθυνση νοτιοδυτική ακολουθώντας ανώνυμο ρυάκι φθάνοντας στον επαρχιακό δρόμο Παναγιά Σικελιά – Καλαμωτής στην θέση Καρυδιά στο σημείο όπου υπάρχουν οι εγκαταστάσεις με τα αντλιοστάσια του φράγματος.

Δυτικά: Στην συνέχεια με κατεύθυνση βορειοδυτική ανέρχεται με νοητή ευθεία γραμμή στο τριγωνομετρικό σημείο στο ύψωμα Τύλη αφού περάσει από το τέλος του χωματόδρομου στην θέση Σπήλια. Από το τριγωνομετρικό σημείο με κατεύθυνση Βόρεια ακολουθεί τον δασικό δρόμο μέχρι το τέρμα του στην θέση Βολαράς.

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ