Κοινωνία

29/10/12 17:53

τελ. ενημ.: 29/10/12 17:53

Ανοίγει ο φάκελος των αερομεταφορών μετά την καταγγελία του Δήμου Χίου

Σε συνέχεια εγγράφου του Δήμου Χίου από 29/3/2012, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, αναφορικά με την έλλειψη ανταγωνιστικότητας στις αερομεταφορές στο νησί μας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενημερώνει με σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ. 4972/23-10-12) ότι ήδη διεξάγει έρευνα στον κλάδο των επιβατικών αερομεταφορών.
Ως εκ τούτου και προκειμένου ο Δήμος Χίου να παραστεί ως διάδικο μέρος ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, θα υποβληθεί εκ μέρους του Δήμου, επίσημη καταγγελία στην Ε.Α., όπως ορίζεται από το νόμο.    

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση