Κοινωνία

29/10/12 17:53

τελ. ενημ.: 29/10/12 17:53

Ανοίγει ο φάκελος των αερομεταφορών μετά την καταγγελία του Δήμου Χίου

Σε συνέχεια εγγράφου του Δήμου Χίου από 29/3/2012, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, αναφορικά με την έλλειψη ανταγωνιστικότητας στις αερομεταφορές στο νησί μας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενημερώνει με σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ. 4972/23-10-12) ότι ήδη διεξάγει έρευνα στον κλάδο των επιβατικών αερομεταφορών.
Ως εκ τούτου και προκειμένου ο Δήμος Χίου να παραστεί ως διάδικο μέρος ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, θα υποβληθεί εκ μέρους του Δήμου, επίσημη καταγγελία στην Ε.Α., όπως ορίζεται από το νόμο.    

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση