Κοινωνία

4/3/15 15:58

τελ. ενημ.: 4/3/15 15:58

Αναζητούν χώρο για τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Στην αναζήτηση στέγης με τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου επικεντρώθηκε η συζήτηση του Μ. Βουρνού με τις Αντιπρυτάνεις Αμαλία Πολυδωροπούλου κι Αλεξάνδρα Μπούνια. Στη συνάντηση συμμετείχε και η πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας Ελένη Θανοπούλου. 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση