1.3.2017 17:29

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες και αντιμισθίες των νέων αντιδημάρχων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ

Αναρτήθηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης η απόφαση του Δημάρχου Χίου στη «Διαύγεια» σχετικά με τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων, τις αναλυτικές τους αρμοδιότητες καθώς και τη μισθοδοσία τους.

Σύμφωνα με την απόφαση ο Μανώλης Βουρνούς ορίζει τους:

  • Τζιώτη Απόστολο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία με θητεία έως 31/08/2019 και του μεταβιβάζει τις καθ' ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην των Τμημάτων Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων &Σηματοδότησης και Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών.
  • Μπελέγρη Γεώργιο του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία με θητεία έως 31 /8/2019 και του μεταβιβάζει τις καθ' ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Γδύση Ευστράτιο του Νικολάου, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία με θητεία έως 31/08/2019 και του μεταβιβάζει τις καθ' ύλην αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής και Οικονομικών Υπηρεσιών, από την Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης τις καθ' ύλην αρμοδιότητες του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Μαστίχας, τη διαχείριση και βελτίωση των βοσκοτόπων και την γνωμοδότηση για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δασοπονίας που καταρτίζουν οι οικείες δασικές υπηρεσίες.
  • Καραμανή Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, με θητεία έως 31/08/2019 και του μεταβιβάζει τις καθ' ύλην αρμοδιότητες του Τμήματος Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, υπεύθυνο για τα ζητήματα του Προσφυγικού- Μεταναστευτικού καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής αντί του Δημάρχου, κάθε εγγράφου ή συμβολαίου που αφορά εταιρίες- φορείς διαχείρισης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικών δικτύων, δικτύων ύδρευσης κ.λ.π.
  • Παπαδόπουλο Γεώργιο του Φωτίου, Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία με θητεία έως 31/08/2019 και του μεταβιβάζει τις καθ' ύλην αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των δύο Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
  • Βεργίτση Ανδρέα του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία για τις Δημοτικές Ενότητες Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας με θητεία έως 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής: I. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες. II. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες και ασκεί τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση των έργων αυτεπιστασίας και των εργασιών συντήρησης και επισκευής που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Ιωνίας και Μαστιχοχωρίων. III. Έχει στην πλήρη ευθύνη του τα μηχανήματα έργου, τα οποία θα διαχειρίζεται, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού δρόμων, ρεμάτων, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π., στις Δημοτικές Ενότητες Ιωνίας και Μαστιχοχωρίων και από κοινού στις Δημοτικές Ενότητες Χίου, Αγίου Μηνά και Καμποχώρων με τον κ. Καρασούλη Νικόλαο που ορίζεται Αντιδήμαρχος στη συνέχεια της παρούσης. IV. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες V. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων. VI. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  • Καρασούλη Νικόλαο του Γεωργίου Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για τις Δημοτικές Ενότητες Χίου, Καμποχώρων και Αγίου Μηνά, με θητεία έως 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής: I. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες II. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες και ασκεί τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση των έργων αυτεπιστασίας, και των εργασιών συντήρησης και επισκευής που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Χίου, Καμποχώρων και Αγίου Μηνά. III. Συνεργάζεται με τον Αντιδήμαρχο κ. Βεργίτση Ανδρέα στην διαχείριση των μηχανημάτων έργου και εποπτεύουν από κοινού την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού δρόμων, ρεμάτων κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π., στις Δημοτικές Ενότητες. Χίου, Καμποχώρων και Αγίου Μηνά. IV. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες V. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων. VI. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. VII. Διαχειρίζεται τα θέματα που σχετίζονται με τα αδέσποτα ζώα.
  • Φαφαλιό Ματθαίο του Νικολάου Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία για τις Δημοτικές Ενότητες Αμανής, Καρδαμύλων και Ομηρούπολης, με θητεία έως 31/08/2019 και του μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες: I. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες. II. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες και ασκεί τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση των έργων αυτεπιστασίας, και των εργασιών συντήρησης και επισκευής που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες Αμανής, Καρδαμύλων και Ομηρούπολης, III. Έχει στην πλήρη ευθύνη του τα μηχανήματα έργου, τα οποία θα διαχειρίζεται, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού δρόμων, ρεμάτων κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π., στις Δημοτικές Ενότητες. IV. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες V. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων. 3 VI. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος. Ως Αναπληρωτής Δήμαρχος ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Τζιώτης Απόστολος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κατά σειρά ορισμού της παρούσης. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στην Εκτελεστική Επιτροπή ο Αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Τζιώτης Απόστολος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος κατά σειρά ορισμού της παρούσης.

Ο έντυπος «πολίτης» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα! Συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ.

Ειδήσεις σήμερα. Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας και στο Google News. Περιμένουμε τα σχόλια σας στο Facebook Page μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ