Κοινωνία

14/7/16 16:18

τελ. ενημ.: 14/7/16 16:18

Ανακοινώθηκαν οι νέες ειδικότητες του ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Πέντε ειδικότητες θα λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος στην ΕΠΑΣ Χίου του ΟΑΕΔ .
Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες:

  • Υπαλλήλων διοικητικών καθηκόντων 
  • Τεχνιτών θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων 
  • Τεχνιτών μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου
  • Μαγειρικής τέχνης 
  • Τεχνίτες υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού α΄ τάξης επαγγελματικών λυκείων ή γενικών λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1993 – 2000. 
Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 31 Αυγούστου 2016 στις γραμματείες των επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 22710 29531

Δείτε επίσης