Κοινωνία

13/11/12 10:31

τελ. ενημ.: 15/11/12 10:06

22 διμηνίτες προσλαμβάνει ο Δήμος Χίου

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στην πρόληψη 22 διμηνιτών προχωράει ο Δήμος Χίου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων.
 
Τα 22 άτομα είναι ειδικότητας Υ.Ε. γενικών καθηκόντων ενώ πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών.
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου  (Δ/νση :Δημοκρατίας 2  τηλ:2271350809 και 2271350825) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου. 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση