Κοινωνία

6/9/16 14:45

τελ. ενημ.: 6/9/16 14:45

11 ακόμη παιδιά μπορεί να πάρει το Μουσικό Σχολείο Χίου

Κατατακτήριες εξετάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών, στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και την Α΄ Λυκείου, του σχολικού έτους 2016 – 2017 προκηρύσσει το Μουσικό Σχολείο Χίου. Η προκήρυξη γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 60235/Γ7 απόφασης Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»,  ΦΕΚ τ.Β 1012/26-5-2011, σε τροποποίηση και συμπλήρωση  της  Γ2/3850/16-6-98, (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998).

Συγκεκριμένα προκηρύσσει τρεις (3) κενές θέσεις στην Β΄ Γυμνασίου, τρεις (3) κενές θέσεις στη Γ΄ Γυμνασίου και πέντε (5) κενές θέσεις στην Α΄ Λυκείου.

Οι κατατακτήριες αυτές εξετάσεις θα διενεργηθούν από επιτροπή καθηγητών στο χώρο του Σχολείου τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στις 11:00.

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:

α. Θεωρία και πράξη της Ευρωπαϊκής Μουσικής,

β. Ελληνική παραδοσιακή μουσική και

γ. τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς).

Την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων μπορούν να την πληροφορηθούν από την ιστοσελίδα του σχολείου : http://mousikochiou.mysch.gr/, η στο τηλέφωνο 2271081360 του Μουσικού Σχολείου Χίου,.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Σχολείου, από Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2016 έως το αργότερο την ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Σεπτεμβρίου 2016 στο Μουσικό Σχολείο

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση