Χωριά

4/10/19 11:43

τελ. ενημ.: 4/10/19 11:46

Έργα συντήρησης οδικών αξόνων και καθαρισμοί χειμάρρων ύψους 2 εκ. ευρώ για τη Βόρεια Χίο

Τρεις συμβάσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 € για τη Βόρεια Χίο υπεγράφησαν από τον Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου κ. Κ. Μουτζούρη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Χίο.

Αναλυτικά οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν τα ακόλουθα έργα:

  • Εργασίες συντήρησης οδικών αξόνων Βορείου τμήματος νήσου Χίου, προϋπολογισμού 1.000.000 €. Το έργα αφορά σε συντήρηση του Επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Χίου και περιλαμβάνει παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών των υποδομών του δικτύου στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας.
  • Καθαρισμοί χειμάρρων Βόρειας Χίου, προϋπολογισμού 180.000 €. Το έργο αφορά τον καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων, χειμάρρων και παραποτάμων αυτών της Βόρειας Χίου, στις Δημοτικές Ενότητες Αμανής και Καρδαμύλων από αυτοφυή βλάστηση, φερτά υλικά, σκουπίδια ή επιχώσεις, ώστε να βελτιωθούν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά και η παροχετευτικότητα των χειμάρρων με σκοπό την αποφυγή εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.
  • Βελτίωση επαρχιακής οδού Σπαρτούντα – Πισπιλούντα, προϋπολογισμού 900.000 €.  Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της Επαρχιακής οδού Σπαρτούντα – Πισπιλούντα στη Βόρεια Χίο του Νομού Χίου. Πρόκειται για οδικό τμήμα μήκους 6.800 μ περίπου από τα οποία τα 4000 μ περίπου είναι ασφαλτοστρωμένα με αρκετές φθορές ενώ το υπόλοιπο τμήμα μήκους 2.800 μ είναι χωματόδρομος. Περιλαμβάνεται η ριζική αποκατάσταση των φθορών και η ασφαλτόστρωση σε όλο το μήκος της οδού.
Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση