Χωριά

18/10/18 11:09

τελ. ενημ.: 18/10/18 11:10

Αλλαγή δρομολογίων Αστικού ΚΤΕλ για Δαφνώνα

Από σήμερα και μέχρι να ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση στον δρόμο για Δαφνώνα, όλα τα λεωφορεία θα τερματίζουν λίγο πριν τον Δαφνώνα στη ΆΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (διασταύρωση ΔΑΦΝΩΝΑ ΖΥΦΙΑ).