Χίος Πόλη

17/3/17 15:05

τελ. ενημ.: 20/2/18 19:24

Διορία 2 ημερών για την αποκαθήλωση των κατασκευών στην προκυμαία

Με έγγραφό του το Λιμεναρχείο Χίου προειδοποιεί τους καταστηματάρχες για άμεση επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Προθεσμία δύο ημερών από σήμερα δίνει στα καταστήματα της Προκυμαίας το Λιμεναρχείο της Χίου προκειμένου να απομακρίνουν τραπεζοκαθίσματα και ανεμοθραύστες από τα πεζοδρόμια, αφού η απόφαση παραχώρησης των κοινοχρήστων χώρων στους ενδιαφερόμενους καταστηματάρχες έληγσε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, χωρίς από τότε μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει νεότερη απόφαση.

Δεν τηρούνται οι όροι

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο επισημαίνει ότι σύμφωνα με το έγγραφο της παραχώρησης οι καταστηματάρχες θα πρέπει να επιστρέψουν τον παραχωρούμε χώρο στην πρωτέρα του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης. Παράλληλα επισημαίνει ότι από αυτοψίες των Λιμενικών προκύπτει ότι οι προδιαγραφές που τέθηκαν για την τοποθέτηση των ανεμοθραυστών έχουν τηρηθεί σε ελάχιστες περιπτώσεις.

«Δεδομένου ότι ουδεμία παραχώρηση ειδικού δικαιώματος απλής χρήσης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έχει δοθεί για το 2017, παρακαλείσθε όπως απομακρύνεται άμεσα τυχόν ανεπτυγμένα τραπεζοκαθίσματα και ανεμοθραύστες  υφίστανται στη Χερσαία Ζω΄νη το Λιμένα της Χίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 ημερών. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης προθεσμίας η Υπηρεσία μας θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να κινήσει τη διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων με παράλληλη ενημέρωση της Κτηματικής Υπηρεσίας για την από πλευράς τους ανάληψη ενεργειών», αναφέρει το έγγραφο του Λιμεναρχείου. 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση