22.2.2013 13:37

Οργανώνεται το εθελοντικό κύμα

• ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘ. ΘΛΙΒΙΤΟΥ

Σαν τη διψασμένη γη της βροχή φάνηκε ότι περίμεναν οι εθελοντικές ομάδες του νησιού την πρωτοβουλία συντονισμού των δραστηριοτήτων τους που ανέλαβε ο Δήμος Χίου.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος, Αθ. Θλιβίτου, διείδε την ολοένα αυξητική τάση ενίσχυσης του εθελοντισμού στο νησί μας, όπως αποτυπώνεται απ’ την προσθήκη στο μακρύ κατάλογο διαρκώς και περισσότερων νέων ομάδων, και παρουσίασε ολοκληρωμένο σχέδιο ενθάρρυνσης της ανάπτυξης των αξιών του εθελοντισμού στο νησί μας σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα στο δημαρχείο.

Διττός ρόλος

Το σχέδιο της αντιδημάρχου διακρίνεται σε δυο επίπεδα. Τη δυνατότητα καλλιέργειας πνεύματος του μεμονωμένου εθελοντή και την καλύτερη δυνατή συνεργασία των ήδη υπαρχόντων εθελοντικών ομάδων. Περιορίζεται όμως, σε πρώτη φάση, σε καθαρά αδάπανες πρωτοβουλίες, καθώς ο «Καλλικράτης» επιτρέπει μεν στο Δήμο να αποδίδει το 10% του ετήσιου προϋπολογισμού του στην τόνωση των εθελοντικών δραστηριοτήτων, πλην όμως τα οικονομικά δεδομένα δεν επιτρέπουν τέτοιες γαλαντομίες. Η ευχάριστη διαπίστωση ήταν ότι ούτε οι εθελοντικές ομάδες έχουν απαιτήσεις για λαγούς με πετραχήλια, για αυτό και αποδέχθηκαν με ενθουσιασμό την πρωτοβουλία του Δήμου, φτάνει να αποκτήσει διάρκεια.

Γραφείο Εθελοντισμού

Κορμός της δημοτικής πρότασης είναι η ανακοίνωση της σύστασης Γραφείο Εθελοντισμού με έδρα το πρώην δημαρχείο του Αγίου Μηνά, το οποίο, όπως ανακοίνωσε η κ. Θλιβίτου, προσφέρεται να στεγάσει άστεγες μέχρι σήμερα εθελοντικές ομάδες, αν δείξουν ενδιαφέρον.  Οι αρμοδιότητες του θα είναι οι εξής:

  • να αναπτύσσει και να προωθεί την έννοια του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, ευαισθητοποιώντας τους δημότες και κυρίως τους νέους.
  • να αναδεικνύει θέματα και τομείς εθελοντικής δράσης πέρα από αυτά που υπάρχουν ήδη στην περιοχή μας.
  • να συνδράμει με κάθε πρόσφορο μέσο στις δραστηριότητες των ήδη λειτουργούντων εθελοντικών ομάδων και οργανώσεων.
  • να συντονίζει τις μεμονωμένες ή και οργανωμένες εθελοντικές δράσεις με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους από αυτές.
  • να δημιουργεί και να αναπτύσσει ειδικές δράσεις σχετικές με τον εθελοντισμό.

Για τη λειτουργία του θα διατεθεί από το Δήμο διοικητική υποστήριξη μιας υπαλλήλου και ένας συμβολικός προϋπολογισμός της τάξης των 5.000 – 10.000 ευρώ για το ξεκίνημα του.

Δημοτικό Μητρώο Εθελοντών

Βασική μέριμνα του Γραφείου θα είναι η σύσταση Δημοτικού Μητρώου Εθελοντών με δυνατότητα εγγραφής μεμονωμένων δημοτών ή ήδη εγγεγραμμένων μελών σε εθελοντικές ομάδες, η κατηγοριοποίηση των μελών του σε θεματικές ενότητες ενδιαφέροντος και η ενεργοποίηση τους όποτε το κρίνει ο Δήμος.

Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων

Παράλληλα η κ. Θλιβίτου πρότεινε στις ήδη υπάρχουσες εθελοντικές ομάδες τη σύσταση Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Χίου υπό την ομπρέλα και το συντονισμό του Γραφείου Εθελοντισμού. Τα μέλη του θα παροτρυνθούν να εγγραφούν στα μητρώα των απαραίτητων Υπουργείων, βασική προϋπόθεση χρηματοδότησης τους. Με τη λειτουργία του θα συντονίζει τις δράσεις που μεμονωμένα γίνονται σήμερα, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις. Στο Δίκτυο θα ανατεθεί το δικαίωμα αξιολόγησης εσωτερικά της προσφοράς της κάθε ομάδας και βάση κριτηρίων θα γίνονται οι παροχές εξοπλισμού από το Δήμο για την υποβοήθηση τους σε ετήσια βάση. Η κ. Θλιβίτου παρέδωσε στους εθελοντές προσχέδιο για τη δημιουργία του Δικτύου και συμφωνήθηκε, αφού το μελετήσουν, να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Έμφαση στην εκπαίδευση

Εξίσου σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες για τη διάδοση των αξιών του εθελοντισμού σε όλους τους δημότες με έμφαση στους νέους. Για το σκοπό αυτό έντυπο υλικό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς θα παραδοθεί σε μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων  και φοιτητές του Πανεπιστημίου από εκπροσώπους του Γραφείου και εθελοντικών οργανώσεων. Οι εκπρόσωποι των εθελοντικών ομάδων σημείωσαν ότι η καλύτερη δυνατή απόδοση έρχεται όταν οι νέοι συμμετέχουν σε δράσεις εθελοντισμού, πρόταση που συμφωνήθηκε να εξεταστεί καλύτερα.

Προβολή – επαφή

Η κ. Θλιβίτου πρότεινε επίσης τη διοργάνωση στην πλατεία Βουνακίου διήμερου εθελοντικής ενεργοποίησης, με την παρουσίαση της δράσης των εθελοντικών ομάδων της Χίου, την παρουσία των εθελοντικών ομάδων στη Γιορτή Αγροτουρισμού, ενώ ανακοίνωσε ότι ο δήμαρχος προτείνει την παραχώρηση μόνιμου περιπτέρου στην πλατεία Βουνακίου για την παρουσίαση των εθελοντικών δράσεων.

Δίαυλος επαφής θα είναι η ιστοσελίδα του Γραφείου Εθελοντισμού, εκεί που τη δική τους «στέγη» θα μπορέσουν να βρουν όλες οι εθελοντικές ομάδες.

Ετήσιος προγραμματισμός

Σταδιακός στόχος θα είναι η διαμόρφωση ενός ετήσιου προγράμματος εθελοντικής δράσης. Εκ μέρους του Δήμου προτάθηκαν, σε πρώτη φάση, δυο δράσεις. Εξορμήσεις καθαρισμού τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο των βασικών χώρων επισκεψιμότητας του νησιού μας και σε συνεργασία με τα Αστικά ΚΤΕΛ ευπρεπισμός όλων των στάσεων και μετατροπής τους σε χώρους ενημέρωσης για τον εθελοντισμό και τις δράσεις του.

«Οι δράσεις να επιμεριστούν ανά θεματική ενότητα και να μην υπερφορτωθούν», πρότεινε εκ μέρους της «Ο» ο Π. Τριπολίτης.

Στο σύνολο τους οι εθελοντικές ομάδες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την πρωτοβουλία και ζήτησαν οι συναντήσεις να γίνονται σε πιο τακτική βάση.

 

Οι σκέψεις των εθελοντών

«Καλό και δύσκολο βήμα» χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του Δήμου η πρόεδρος του «Έλικα», Γ. Αργυρούδη, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητος ο φορέας όσμωσης των εθελοντικών ομάδων.

«Είναι αναγκαίος ένας εσωτερικός κώδικας δεοντολογίας μεταξύ μας», ανέφερε ο Π. Τριπολίτης, συμπληρώνοντας ότι η ετήσια δράση προβολής του εθελοντικού έργου πρέπει να έχει και χαρακτηριστικά απολογισμού.

Τη διεύρυνση των ομάδων κι από άλλους εθελοντές έθεσε ως στόχο ο Ζ. Μαϊστράλης, ενώ ο Μαν. Βουρνούς, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, πρότεινε οι όποιες σχέσεις αποφασισθούν να είναι πολύ χαλαρές και να μη δεσμεύουν την αυτονομία κινήσεων των εθελοντικών ομάδων. «Εκείνο που θα πρέπει να πράξει ο Δήμος είναι να αφαιρέσει τις αφορμές για να γίνει κανείς εθελοντής», επεσήμανε.

Ο Δημ. Γιανούμης ανέφερε ότι οι Πρόσκοποι, στα πλαίσια εορτασμού των 100 χρόνων ελληνικού προσκοπισμού, έχουν πρόθεση να διοργανώσουν εκδήλωση για τον εθελοντισμό, ενώ οι εθελοντές της Ιωνίας επανέφεραν το αίτημα τουλάχιστον οι εθελοντές των ομάδων πυροπροστασίας να ασφαλίζονται από την ελληνική πολιτεία.

Γενικότερα τα πολλά νέα παιδιά που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Δήμου άνοιξαν ένα παράθυρο ελπίδας ότι στη ζωντάνια τους και στην προσφορά τους μπορεί να προσβλέπει η τοπική μας κοινωνία.

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ