Αυτοδιοίκηση

13/11/17 12:51

τελ. ενημ.: 13/11/17 18:51

Τέσσερις θεματικές συνεδριάσεις ζητά η Χιακή Συμπολιτεία

Θεματικές συνεδριάσεις για ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των δημοτών και συγκεκριμένα σε θέματα όπως νερό, ενέργεια, απορρίμματα και συγκοινωνίες, με επιστολή της στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννη Γεωργιάδη.

Αναλυτικά η Χιακή Συμπολιτεία επισημάνει:  

«Απαντώντας στη σχετική πρόσκλησή σας η Χιακή Συμπολιτεία καταθέτει τις προτάσεις της για τη διεξαγωγή θεματικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισαγωγικά θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι οι θεματικές συνεδριάσεις, είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τις αυτοδιοικητικές λειτουργίες και την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ορθολογικός προγραμματισμός και έγκαιρη προετοιμασία των συνεδριάσεων.
  • Έγκαιρη διανομή-δημοσιοποίηση των εισηγήσεων.
  • Αξιοποίηση της συμμετοχής ειδικών επιστημόνων, ειδικών αγορητών των παρατάξεων, συλλογικών φορέων, πολιτών.
  • Κατάληξη σε συγκεκριμένες αποφάσεις-σχέδια δράσης και δέσμευση της δημοτικής αρχής για την υλοποίηση τους με συγκεκριμένα βήματα.

Οι θεματικές ενότητες για τις οποίες προτείνουμε να υπάρχουν ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες:

  1. Υδρευτικό. Ποιότητα και επάρκεια νερού. Ορθολογική και αειφόρος διαχείριση υδατικών πόρων. Σχεδιαζόμενα έργα. Εξοικονόμηση και τιμολογιακή πολιτική.
  2. Ενεργειακό. Στρατηγική αντιμετώπισης επιπτώσεων στο νησί από ενδεχόμενο κατακερματισμού-ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Σχέδιο για μαζική ανάπτυξη ΑΠΕ μικρής κλίμακας με αιχμή την αυτοπαραγωγή, την συνεργατική παραγωγή, τον πρωταγωνιστικό ρόλο του δήμου.
  3. Συγκοινωνίες – Μεταφορές - Υποδομές. Διαμόρφωση συνολικού σχεδίου για ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση, αξιοποίηση και αναβάθμιση υποδομών, πολιτική για δρομολόγια και τιμές εισιτηρίων, πολιτική για το συγκοινωνιακό σε επίπεδο νησιού.
  4. Διαχείριση Απορριμμάτων. Σχέδιο τοπικής διαχείρισης. Μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Ανακύκλωση και ευαισθητοποίηση πολιτών. Λειτουργία Υπηρεσίας καθαριότητας.

Για τα προτεινόμενα θέματα η Χιακή Συμπολιτεία, εφόσον προγραμματιστούν συνεδριάσεις θα φέρει ολοκληρωμένες εισηγήσεις και ειδικούς αγορητές στο Δημοτικό Συμβούλιο». 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση