Αυτοδιοίκηση

14/11/17 10:50

τελ. ενημ.: 14/11/17 10:50

Τακτοποιητικός και χωρίς αναπτυξιακή προοπτική

Στην κάλυψη των ανελαστικών δαπανών που είναι απολύτως αναγκαίες για τη λειτουργία του Δήμου, όπως η μισθοδοσία, η προμήθεια καυσίμων και άλλων υλικών αρκείται ο φετινός προϋπολογισμός του Δήμου, που σε πρώτη φάση αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Παρασκευής.

«Δυστυχώς, η συνεχιζόμενη μείωση των διαθέσιμων πόρων έχει σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού των οικονομικών πόρων που κατευθύνεται σε κάλυψη ανελαστικών δαπανών σε βάρος των χρημάτων που αξιοποιούνται για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων ή/και πολιτικών.

Έτσι, το ΕΣΠΑ και γενικότερα τα προγράμματα χρηματοδότησης αποτελούν πλέον μονόδρομο για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και πολιτικών για την περιοχή ευθύνης μας», ανέφερε στον «π» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Στρ. Γδύσης, συμπληρώνοντας ότι η δημοτική αρχή ευελπιστεί στην εξασφάλιση περισσότερων χρημάτων που θα προκύψουν από την ορθή διαχείριση ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις τόσο του Δήμου όσο και των Νομικών του Προσώπων.

 

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση