16.1.2018 14:43

Τα κάνουν ακόμα χειρότερα, δεν υπάρχει απόφαση, οπότε δεν προσφεύγουν ούτε στο ΣτΕ!

• ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ «ΔΙΕΛΕΥΚΑΝΟΥΝ» ΤΗΝ ΠΑΡΩΔΙΑ – ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ

Με τέσσερα εικοσιτετράωρα καθυστέρηση το Γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αποφαίνεται τελικά ότι η επίμαχη συζήτηση του εκτός ημερησίας θέματος για το μεταναστευτικό δεν είχε καμία σημασία, πρέπει να θεωρείται ως μη γενόμενη!

Την όποια πλειοψηφούσα πρόταση όφειλαν να την έχουν στηρίξει τουλάχιστον 21 σύμβουλοι, οπότε δεν υφίσταται απόφαση. Με την … τελική ετυμηγορία μόνο κερδισμένη, για άλλη μια φορά, είναι η κυβέρνηση, καθώς, χωρίς απόφαση δεν υπάρχει εντολή ούτε για προσφυγή στο ΣτΕ!

Η ουσία, βέβαια, παραμένει ότι όποια κι αν ήταν η … τελική ετυμηγορία του Γραφείου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ξεπλένεται η πρόθεση εκτροπής, η οποία καθαρά επιχειρήθηκε από τον Μαν. Βουρνού, επεμβαίνοντας στην ελεύθερη βούληση και ψήφο των συνεργατών του.

 

Αναλυτικά η (μη) Απόφαση

Επειδή το θέμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης/1/2018 εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα και προκειμένου να διαφυλαχτεί η εγκυρότητα του Σώματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω, σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την συζήτηση και την ψηφοφορία του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος με αφορμή την επέκταση των οικίσκων της ΒΙΑΛ, αφού λάβαμε υπόψη μας σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα της Γραμματείας του Δ.Σ. με το οποίο συμφωνεί το Προεδρείο:

Από την δια ζώσης παρακολούθηση της συνεδρίασης και από την παρατήρηση της μαγνητοσκόπησής της, το πρώτο που διαπιστώνεται είναι ότι το εκρηκτικό κλίμα και η σύγχυση που επικράτησε στο μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης του θέματος, μεταφέρθηκε και στην διαδικασία της ψηφοφορίας του.

Αρχομένης της διαδικασίας αυτής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Δημάρχου και σχεδόν αμέσως διαπίστωσε ότι την πρόταση ψήφισε η πλειοψηφία, (3h.39΄.37΄΄), 15 θετικοί ψήφοι, συμπεριλαμβανομένων και των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ζώα, Τσάκου, Καρατζά και Νεαμονίτη, οι οποίοι όντως ύψωσαν το χέρι τους υπέρ της πρότασης, πράγμα που επαληθεύεται από το μαγνητοσκοπημένο υλικό της συνεδρίασης που διαθέτει το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και από όμοιο υλικό που διαθέτει ο Τύπος.

Εκείνη τη στιγμή στην αίθουσα ήταν -9- δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας, (απουσίαζαν οι κ.κ. Στεφάνου και Τσατσαρώνης), ο κ. Κοντούδης, η κ. Φρεζούλη και η κ. Τσαρδάκα, δηλ. 27 σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Χαλκειούς, κ. Φουτράκης, σύνολο 28 άτομα. Ακολούθησε η ψηφοφορία, (3h.39΄.54΄΄), για την πρόταση που κατέθεσε η μείζονα μειοψηφία δια του επικεφαλής της, κ. Λαμπρινούδη κι εκεί πραγματικά επικράτησε πλήρης σύγχυση. Στην πρώτη προσπάθεια καταμέτρησης ψηφίζουν την πρόταση του κ. Λαμπρινούδη οι -9- δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Κοντούδης, ο κ. Φουτράκης και από την πλειοψηφία οι κ.κ. Ζώας και Τσάκος, οι τελευταίοι όμως δύο είχαν ήδη ψηφίσει την πρόταση του κ. Δημάρχου. Αποτέλεσμα δεν εξάγεται, και η κ. Φρεζούλη διακόπτει τη διαδικασία, καταθέτοντας ότι δεν μπορεί να γίνεται ψηφοφορία υπό την άσκηση πίεσης, φέροντας ως παράδειγμα την άσκηση που ασκείτο εκείνη τη στιγμή από το ακροατήριο στον Αντιδήμαρχο, κ. Γεώργιο Μπελέγρη. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί εκ νέου σε ψηφοφορία της πρότασης του κ. Λαμπρινούδη. Αυτή τη φορά ψηφίζουν την πρόταση οι -9- σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Κοντούδης, ο κ. Φουτράκης και από την πλειοψηφία οι κ.κ. Ζώας, Τσάκος, Καρατζάς και Νεαμονίτης, σύνολο 15 άτομα, οι τελευταίοι όμως τέσσερις είχαν ήδη ψηφίσει την πρόταση του κ. Δημάρχου. Στο σημείο αυτό και για να αποσαφηνιστεί το αποτέλεσμα, το οποίο εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ορατό, όπως είναι σήμερα που υπάρχει η συνδρομή της μαγνητοσκόπησης, ζητήθηκε από την Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου να εκφωνηθούν τα ονόματα όσων ψηφίζουν για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το αποτέλεσμα. Από τα ονόματα που εκφωνούνται συμπεραίνεται ότι ψηφίζουν την πρόταση του κ. Λαμπρινούδη οι -9- σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας, ο κ. Κοντούδης, ο κ. Φουτράκης και οι κ.κ. Ζώας και Τσάκος, οι τελευταίοι -2- επαναλαμβάνουμε είχαν ήδη ψηφίσει την πρόταση του κ. Δημάρχου. Εκείνη τη χρονική στιγμή και ενώ ακόμα η ψηφοφορία ήταν σε εξέλιξη εισήλθαν στην αίθουσα οι δημοτικοί σύμβουλοι Καράλης Δημήτριος και Ποταμούση Παρασκευή. Ακολούθησε η ψηφοφορία της πρότασης της Χιακής Συμπολιτείας η οποία έλαβε -2- ψήφους, δηλ. της κ. Φρεζούλη και της κ. Τσαρδάκα.

Παρατηρείται λοιπόν,

α) ότι-4- δημοτικοί σύμβουλοι, (κ.κ. Τσάκος, Ζώας, Καρατζάς, Νεαμονίτης), ψήφισαν υπέρ της πρότασης του κ. Δημάρχου και εν συνεχεία ψήφισαν και την πρόταση του κ. Λαμπρινούδη και

β) οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Καράλης και κ. Ποταμούση δεν ήταν παρόντες την χρονική στιγμή της ψηφοφορίας της πρότασης του κ. Δημάρχου, εισήλθαν προς το τέλος της γραπτής καταγραφής των δημοτικών συμβούλων που ψήφισαν την πρόταση του κ. Λαμπρινούδη. Δεν έλαβαν μέρος σε καμία ψηφοφορία, καταγράφονται μόνο ως παρόντες από τη χρονική στιγμή που εισήλθαν στην αίθουσα και μετά.

Σε σύνολο λοιπόν -28- ψηφισάντων, (27 δημοτικοί σύμβουλοι και ο κ. Φουτράκης, χωρίς στον αριθμό αυτό να συμπεριλαμβάνονται ο κ. Καράλης και η κ. Ποταμούση), έλαβαν:

Πρόταση κ. Δημάρχου: 15 θετικές ψήφοι συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των κ.κ. Τσάκου, Ζώα, Καρατζά, Νεαμονίτη.

Πρόταση κ. Λαμπρινούδη: 11 θετικές ψήφοι μη συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των προαναφερθέντων, οι οποίοι είχαν ήδη ψηφίσει την πρόταση του Δημάρχου.

Πρόταση κ. Φρεζούλη: 2 θετικές ψήφοι.

Το γενικό συμπέρασμα: Πλειοψήφησε η πρόταση του κ. Δημάρχου. Το θέμα όμως συζητήθηκε με τη διαδικασία των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων και ως εκ τούτου για να ληφθεί απόφαση, απαιτείτο να λάβει μία από τις -3- κατατεθείσες προτάσεις -21- θετικές ψήφους, την  απόλυτη δηλ. πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σώματος και οι διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρο 67, παρ. 7 του Ν. 3852/2010. Καμία πρόταση δεν συγκέντρωσε τον ανωτέρω αριθμό ψήφων και επομένως απόφαση για το επίμαχο θέμα δεν υφίσταται. 

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ