Κοινωνία

5/1/13 23:03

τελ. ενημ.: 5/1/13 23:03

Ορίστηκε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Χίου

 
Τέσσετις αρχιτέκτονες αναλαμβάνουν την λειτουργία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Χίου μετά από σχετική Απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Χρ. Καλογήρου.
 
Στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Χίου, πρόεδρος ορίζεται η Αντ. Κυριακώδη με αναπληρώτρια την Αγγ. Σαλιάρη και μέλη:
 
1)    O Κ. Ανδρεάδης με αναπληρώτρια την Ελ. Σχοινά.
 
2)    Η Αικ. Μανωλιάδη με αναπληρώτρια την Αν. Φήκαρη
 
3)    Ο Γ. Κουκούλης με αναπληρωτή τον Εμ. Βουρνού.
 
 
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Κ. Φωκάς με αναπληρωτή τον Γ. Μουντέ.
Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, θα ασκούν τις αρμοδιότητες:
 

  • Των Διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4030/2011
  • Των διατάξεων του Ν. 4067/2012( ΝΟΚ/2012), όπως αυτές ορίζονται στα επιμέρους άρθρα.
  • Των Γενικών ή Ειδικών Νόμων και των  Διαταγμάτων και Ρυθμίσεων που έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή θα εκδοθούν και αφορούν στην απαίτηση Γνωμοδότησης Συλλογικών Οργάνων για την Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς.

Η ισχύς των παραπάνω Συμβουλίων είναι διετής και η θητεία τους λήγει στις 19-12-2012.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση