30.4.2019 12:01

Ο Σπύρος Μιχαλούλης αναλύει τις προοπτικές του τμήματος Φωτογραφίας & Βαλκανικών Σπουδών

Ο γκουρού του επαγγελματικού προσανατολισμού Σπύρος Μιχαλούλης περιγράφει τα πλεονεκτήματα του τμήματος Φωτογραφίας και οπτικοακουστικών τεχνών καθώς και των βαλκανικών σπουδών ενώ δίνει χρήσιμες συμβουλές επαγγελματικής αποκατάστασης.

Περιγραφή

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχει σαν αποστολή την παροχή γνώσης, τόσο σε πολυσυλλεκτικό θεωρητικό επίπεδο όσο και σε αισθητικό και τεχνικό για την κατανόηση, τη δημιουργία, τη διαχείριση, την έρευνα και την εν γένει μελέτη και παραγωγή της τεχνολογικής εικόνας. Οι φοιτητές αποκτούν την κατάλληλη κατάρτιση στους τομείς της φωτογραφίας, της διαφήμισης και του βίντεο, µε στόχο τη μελέτη και την έρευνα του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού και την δημιουργική ανάπτυξη των γνώσεων στα πεδία των εφαρμογών και των τεχνών.

Μαθήματα

Το τμήμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

1. Φωτογραφικών Τεχνικών και 2. Φωτογραφικών Εφαρμογών.Στο τμήμα λειτουργούν και τρία θεσμοθετημένα εργαστήρια: α) Διαφημιστικής Φωτογραφίας, β) Ψηφιακών Φωτογραφικών Εφαρμογών, γ) Πολυμέσων. Επίσης, λειτουργεί και ένα συνεργαζόμενο εργαστήριο Ολογραφίας.

Ενδεικτικά, κάποια από τα βασικά μαθήματα του τμήματος είναι τα εξής:

Εισαγωγή στην Κριτική Ανάγνωση της Φωτογραφίας, Τεχνικές της Φωτογραφίας, Θεωρία και Τεχνική VIDEO, Σύνθεση Εικόνας, Αναλογική Φωτογραφία, Φυσική Εικόνας και Ήχου, Φωτογραφία ως Αναπαράσταση, Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα, Ειδικές Τεχνικές Αναλογικής Φωτογραφίας, Πρακτικές Νοηματοδότησης, Ιστορία Φωτογραφίας, Τεχνικές Φωτισμού, Ιστορία Τέχνης, Τεχνικές Μοντάζ, Αρχές Σκηνοθεσίας, Διαφημιστική Φωτογραφία, Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Αφηγηματικός Κινηματογράφος/Ντοκιμαντέρ, Εικαστικές Εφαρμογές, Διαδραστικά Πολυμέσα, Παραγωγή Εταιρικών και Μουσικών Βίντεο, Θέματα Επιμέλειας και Εκδόσεων, Ψυχολογία Οπτικής Αντίληψης, Επιστημονική Φωτογραφία, Ταινία Μικρού Μήκους, Αρχαιολογική Φωτογραφία, Φωτογραφικές Εφαρμογές στις Επιστήμες, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον οδηγό σπουδών του τμήματος, μέσα από την ιστοσελίδα του.

Εργασιακά

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ερευνητές και μελετητές, καλλιτέχνες, ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν ως εκπαιδευτικοί ή να επιμεληθούν εκθέσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών φορέων. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών μπορούν να εργαστούν:

 • σε εφημερίδες, περιοδικά,
 • στην τηλεόραση,
 • σε διαφημιστικές εταιρείες,
 • σε φωτογραφικά στούντιο,
 • σε οίκους μόδας,
 • σε τηλεοπτικούς σταθμούς
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας δικό τους εργαστήριο ή κατάστημα πώλησης φωτογραφικών ειδών.

Οι επαγγελματίες εγγράφονται στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών, αλλά για την άσκηση του επαγγέλματος του φωτογράφου δεν απαιτείται ειδική άδεια.

Μέχρι τη στιγμή που γραφόταν το βιβλίο, Νοέμβριος 2018, δεν είχε ανακοινωθεί Προεδρικό Διάταγμα που να ορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Το τμήμα απότελεί την εξέλιξη του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών, του ΤΕΙ Αθήνας.
 • Για την ολοκλήρωση των σπουδών οι φοιτητές εκπονούν υποχρεωτική πτυχιακή εργασία και προαιρετική πρακτική άσκηση.
 • Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας, Ηλ. Διεύθυνση:www.ekfa1916.gr
 • Federation of European Professional Photographers, Ηλ. Διεύθυνση: www.europeanphotographers.eu
 • Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος,Κωλέττη 14, 10681,Αθήνα, fax: 21033.01.408, Ηλ. Διεύθυνση: www.eete.gr
 • Σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 38, Τεύχος Α’, 2/3/2018, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύεται το τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, το οποίο ανήκει στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού.
 • Στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών έχουν πρόσβαση και οι απόφοιτοι του ΕΠΑ.Λ. που έχουν επιλέξει τον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περιγραφή

Το Τμήμα Βαλκανικών,Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, σύμφωνα με το ιδρυτικό τουδιάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή να καλλιεργεί και να προάγειτη γνώση για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των βαλκανικών, των σλαβικών και των ανατολικών χωρών και να μελετάκαι να αναπτύσσειτις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα.Σκοπότου αποτελεί, ακόμη, η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να μελετούν την οικονομία, τις κοινωνικές και πολιτικές δομές και τον πολιτισμό των βαλκανικών λαών, των λαών της Ανατολικής Ευρώπης και των παρευξείνιων χωρών.

 

Εργασιακά

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του τμήματος, οι απόφοιτοι των τμημάτων μπορούν να απασχοληθούν στους εξής χώρους:

 • Σε δημόσιες επιχειρήσεις και υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στον χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες (ύστερα από επιτυχή εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία).
 • Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική.
 • Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
 • Σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς που αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα στις χώρες των Βαλκανίων.
 • Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για την διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους. 

Ειδικότερα,οι φοιτητές πουεπιλέγουν την κατεύθυνση «Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις»,  μπορούν να απασχοληθούν στους διεθνείς οργανισμούς και στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, έχοντας ένα καλό υπόβαθρο όσον αφορά στο οικονομικό  και νομικό περιβάλλον των διεθνών επιχειρήσεων, αλλά και να μπορούν, αν επιθυμούν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Όσοι επιλέγουν την κατεύθυνση «Πολιτικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές» μπορούν να βρουν απασχόληση σε διεθνείς οργανισμούς και σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε μη κυβερνητικούς φορείς και να μπορούν να συνεχίσουν, αν επιθυμούν, τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο (με ιδιαίτερο προσανατολισμό στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

          Σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 324, 8-2-2017, Τεύχος Β', στους αποφοίτους του τμήματοςχορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της γλώσσας μετά από επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο.

          Τέλος, επαναλαμβάνουμε ότι η επαγγελματική σταδιοδρομία του κάθε αποφοίτου εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από το μεταπτυχιακό που θα ακολουθήσει και τον δρόμο που θα διαλέξει ο ίδιος.

Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις του τμήματος εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
 • Η αλλαγή γλώσσας επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) με αμοιβαία ανταλλαγή μεταξύ φοιτητών του ίδιου έτους σπουδών που το επιθυμούν, με ταυτόχρονη αίτηση στη γραμματεία και β) σε φοιτητή που επιθυμεί να αλλάξει γλώσσα στην οποία εντάχθηκε με γλώσσα επόμενης επιλογής του, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κενή θέση στη νέα γλώσσα ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή του στη Γραμματεία και έγκριση από την Συνέλευση του τμήματος.
 • Με το νέο πρόγραμμα σπουδών, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των «δεύτερων γλωσσών» που δύναται να επιλέξει ο φοιτητής. Η διετής παρακολούθηση των «δεύτερων» γλωσσών του Τμήματος, που δεν είναι υποχρεωτικής παρουσίας, επιδιώκει την καλλιέργεια των βασικών γνώσεων για την εκάστοτε γλώσσα. Επιδιώκεται οι φοιτητές να είναι σε θέση, μετά από τα επί διετία παραδιδόμενα τετράωρα μαθήματα των «δεύτερων» γλωσσών που έχουν επιλέξει, να διαβάζουν απλά κείμενα και να συνεννοούνται στον γραπτό και προφορικό λόγο με άνεση.

 

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ