Κοινωνία

13/11/15 18:57

τελ. ενημ.: 13/11/15 18:57

Το αύριο της ΕΜΧ στα χέρια των αντιπροσώπων των παραγωγών *

Τελικά φτάσαμε στο δια ταύτα! Τα λόγια γίνονται πράξη και η ομάδα που αποτελείτε από ανθρώπους που έχουν άμεση σχέση με την παραγωγή της μαστίχας κατέθεσε την ομαδική υποψηφιότητά της. Ζητά ως εκ τούτου την στήριξη των αντιπροσώπων των μαστιχοπαραγωγών στις προσεχείς εκλογές.  Μετά από ενδελεχή διάλογο τόσο ανάμεσα στα μέλη της ομάδας όσο μαζί με τους μαστιχοπαραγωγούς, που είναι και το σημείο αναφοράς της, τις πολλές διαβουλεύσεις, έχει την τιμή να παρουσιάζει τις θέσεις της. Οι θέσεις αυτές είναι άμεσοι στόχοι και αποτελούν το απόσταγμα των επιδιώξεων για την νέα πορεία και το δυναμικό αύριο μιας ανταγωνιστικής Ένωσης, όπως απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Άμεσες προτεραιότητες λοιπόν και είναι αυτά στα οποία θα επικεντρωθούμε είναι:  

 1. Να αποτυπωθεί η οργανωτική δομή και η υφιστάμενη λειτουργική κατάσταση της ΕΜΧ. ώστε να τεθεί σε εφαρμογή πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, με ξεκάθαρους στρατηγικούς στόχους μέσω στρατηγικού σχεδιασμού που θα έχει δυναμική αναμόρφωσης. Οι στόχοι θα δεσμεύουν όλα τα μέρη του οργανισμού (Διοίκηση, παραγωγούς, εργαζόμενους). Μόνο με ένα σχέδιο δυναμικά κυλιόμενο ως βάση για την επιχειρησιακή λειτουργία ενός οργανισμού όπως η Ε.Μ.Χ. θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αισιόδοξα στο μέλλον. Σαφής προτεραιότητα φυσικά πρέπει να δοθεί σε θέματα Εμπορικού χαρακτήρα. Άρα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί  ο τρόπος και η Εμπορική λειτουργία της Ε.Μ.Χ.
 2. Το ότι οι αγορές του εξωτερικού είναι κορεσμένες δεν πείθει, για τούτο χρειάζεται μια περεταίρω δυναμική διερεύνηση στις αγορές του εξωτερικού, σε συνεργασία με διεθνείς οίκους και αντιπροσώπους του χονδρεμπορίου (αγορές στόχοι, αγοραστικό κοινό στοχευόμενο, νέες χώρες νέες αγορές). Αρχικά θα προσεγγιστούν οι χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και σε δεύτερη φάση οι όμορες γεωγραφικές περιοχές.
 3. Επιδίωξη μας η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες με βεβαιωμένη εμπειρία και γνώσεις, οι οποίοι θα επιχειρούν στοχευμένα, σε χώρες του εξωτερικού. Θα προβάλουν την μαστίχα, και να δημιουργήσουν από κοινού με την ΕΜΧ, εμπορικά σχήματα μέσα από τα οποία θα πωλείται η Μαστίχα.
 4. Επιβάλλεται να επενδυθούν χρήματα στην έρευνα. Μέλημα μας η  διεύρυνση της τεκμηριωμένης έρευνας με εστίαση στα μέχρι σήμερα θετικά αποτελέσματα από τις ποικίλες επιδράσεις της μαστίχας στην ιατρική,  φαρμακευτική κ.ά.  καθώς και τις χρήσεις της σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν προσεγγίστηκαν.
 5. Η εμπορική διεύθυνση και το τμήμα ερευνών, θα γίνουν η αιχμή του δόρατος, μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η αύξηση του τζίρου πωλήσεων,  στο ποσό εκείνο που εξασφαλίζει την μέγιστη κερδοφορία για τον οργανισμό άρα και για τον παραγωγό.
 6. Θα δοθούν κίνητρα στους εργαζόμενους ως απόρροια επίτευξης στόχων  που θα οδηγεί σε επαγγελματική ανέλιξη με σαφή κριτήρια (αποτελεσματικότητα, επαγγελματική ευσυνειδησία, γνώσεις), χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις, και προσωπικές δεσμεύσεις.
 7. Θα μπει σε εφαρμογή  σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης πρωτογενούς παραγωγής. Αρχικά σε συνεννόηση και συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες και επιστήμονες και εν συνέχεια αφού διαμορφωθεί θεσμικό πλαίσιο, συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα. και ερευνητικά κέντρα.
 8. Η μέριμνα για το τι γίνεται στο χωράφι πρέπει να αποτελέσει το κύριο ζητούμενο. Θα ορισθεί υπεύθυνος επιστήμονας γεωπόνος, του οποίου η κύρια αρμοδιότητα θα είναι το χωράφι. Σε συνεργασία με τους κατά τόπους συνεταιρισμούς θα έχει την ευθύνη για μελέτες, έρευνες, και ενέργειες που αφορούν στην καλλιέργεια, στην αποφυγή ασθενειών και σε εδαφολογικές μελέτες. Κύρια δραστηριότητα και χώρος δουλειάς του, τα 24 Μαστιχοχώρια.
 9. Σε συνεργασία με τους κατά τόπους συνεταιρισμούς θα δημιουργηθούν αρχικά 3 περιφερειακά, κέντρα με την μορφή Κ.Ε.Π. (Κέντρα εξυπηρέτησης Παραγωγών) τα οποία τις περιόδους που υπάρχει ανάγκη για υποβολή κάθε είδους παραστατικών ή δηλώσεων θα στελεχώνονται και θα εξυπηρετούν τους παραγωγούς σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.
 10. Η ΕΜΧ πρέπει να παρεμβαίνει ενώπιον των δημόσιων αρχών (Υπουργεία – Υπηρεσίες, ΕΛΓΑ, κλπ), να διεκδικεί και να απαιτεί με αποτελεσματικό τρόπο επί θεμάτων που άπτονται της καλλιέργειας ή των ζημιών παραγωγής που επέρχονται στο φυτικό κεφάλαιο. Να επιλαμβάνεται επί ενδεχόμενης παραβατικότητας (λαθρεμπόριο, κλπ), με τρόπο που να διασφαλίζει τον παραγωγό τυχόν  σε αστοχίες του κρατικού μηχανισμού.
 11. Η ΕΜΧ θα αποτελέσει και πάλι τον φυσικό σύμμαχο, και αρωγό των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών σε κάθε περίπτωση ακόμα και σε θέματα νομικής φύσεως ή διεκδικήσεων. Ο ξαναγίνει ο συμπαραστάτης κάθε παραγωγού σε κάθε του βήμα, ακόμα και όταν πέφτει θύμα κλοπής ή άλλης αυθαιρεσίας, από τρίτους.
 12. Επιδιώκεται μέσα από την σωστή λειτουργία της ΕΜΧ, να καρπώνονται το μέγιστο οικονομικό και κοινωνικό μέρισμα του οργανισμού όλοι οι συνεταίροι (Παραγωγοί, εργαζόμενοι), εξασφαλίζοντας οφέλη και για την κοινωνία.
 13. Άμεση προτεραιότητα τέλος, είναι μέσω σύγκλισης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της επανεξέτασης κάποιων αποφάσεων, όπως της απόφασης πώλησης του εργοστασίου στη MEDITERRA Α.Ε. αλλά και η επισκόπηση του θέματος ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑΣ.
 1. Μεγάλα οφέλη ακόμα δύναται να επιφέρει  η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΧ.  
 2. Σε κάθε μας βήμα απαιτείτε σειρά ενεργειών για ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Δικαιούμαστε ένα καλύτερο αύριο για το παγκόσμιο μονοπώλιο που η χιακή φύση με την βοήθεια του Θεού μας κληροδότησε. Οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Με τη βοήθεια σας, πρέπει τώρα να πάρομε τα απαραίτητα μέτρα. Με συνετή πορεία με σωστό στρατηγικό σχεδιασμό θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στις οικογένεια μας και στα παιδία μας μια διέξοδο στο αδιέξοδο που διαφαίνεται στο επαγγελματικό μας μέλλον .    

Το κείμενο υπογράφουν οι:

Βούκουνας Κώστας – Αντιπρόσωπος Συνεταιρισμού Καλλιμμασιάς

Λυμπέρης Νεκτάριος – Αντιπρόσωπος Συνεταιρισμού Νενήτων

Τούμπος Γιώργος –  Αντιπρόσωπος Συνεταιρισμού Πυργίου

Νεαμονίτης Κώστας - Αντιπρόσωπος Συνεταιρισμού Μ.Διδύμας

Καπετάνος Γιάννης - Αντιπρόσωπος Συνεταιρισμού Πυργίου

Ρικανιάδης Νίκος - Αντιπρόσωπος Συνεταιρισμού Αρμολίων

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση