Δημήτρης Λαβατσής

Δημήτρης Λαβατσής

Ο Δημήτρης Λαβατσής είναι μέλος της Λαϊκής Ενότητας Χίου