Μάρκος Τριπολίτης

Μάρκος Τριπολίτης

Αρχιτέκτονας Nαυπηγός / Μηχανικός Ιδρυτής και Πρόεδρος της Piraeus Marine Services S.A.