21.9.2012 12:17

4 νέες ειδικότητες στο ΙΕΚ DATA.

Πληροφορίες για τα ΙΕΚ
Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Δημόσια και Ιδιωτικά, διοικούνται ή εποπτεύονται από τον ΕΟΠΠΕΠ(ΠΡΏΝ Ο.Ε.Ε.Κ.).
Στόχος τους είναι να παρέχουν οιουδήποτε τύπου επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα, μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία και να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Το ΙΕΚ DATA
Το Ι.Ε.Κ. DATA λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1993 (πρώτη άδεια ίδρυσης για φυσικά πρόσωπα Ι.Ε.Κ. 460/25-6-93  τ.Β’).
Το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. DATA είναι ένα μεταλυκειακό  Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα της Πληροφορικής και στους  τομείς Οικονομίας και Διοίκησης, αναγνωρισμένο από το κράτος.
Δημιουργήσαμε λοιπόν τέσσερις νέες ειδικότητες:
• Τομέας Πληροφορικής
o Τεχνικός Τεχνολογίας Internet
o Τεχνικός Πληροφορικής - Δικτύων
• Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης
o Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχείρησης
o Ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου.
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 4 εξάμηνα για αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου και 2 εξάμηνα για αποφοίτους ΕΠΑΛ  της αντίστοιχης ειδικότητας (με προαιρετικό 5ο ή 3ο εξάμηνο αντίστοιχα για πρακτική άσκηση).Έτσι, μετά το πέρας της κατάρτισης, ο καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα να απορροφηθεί και να σταδιοδρομήσει σε σύγχρονα και απαιτητικά πλέον από πλευράς γνώσεων επαγγέλματα.Με τη λογική αυτή, τα Ι.Ε.Κ. δεν απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους αποφοίτους των Λυκείων, αλλά είναι ανοικτά σε οποιονδήποτε, οποιασδήποτε ηλικίας επιθυμεί την ειδίκευση σε σύγχρονα επαγγέλματα.
ΠΑΡΟΧΕΣ
• Κρατικό Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας
• Αναβολή Στράτευσης
• Ασφαλιστική κάλυψη
• Εξαμηνιαία πρακτική άσκηση σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις
• Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας
• Δυνατότητα συνέχισης σπουδών για απόκτηση Bachelor
Πληροφορίες για :
1. Τεχνικός Τεχνολογίας Internet
Ο Τεχνικός Τεχνολογίας Internet / Intranet κατασκευάζει ιστοσελίδες (web pages) και κόμβους (web site) στο Internet. Συνδυάζει αρμονικά τις γνώσεις της επιστήμης της πληροφορικής, του Internet και προχωρημένες γνώσεις διαχείρισης συστημάτων λογισμικού.
Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχειρίζεται σαν administrator το δίκτυο το δίκτυο με τους χρήστες του, ενώ ασκεί συμβουλευτικό ρόλο στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών Internet / Intranet.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Μπορούν να εργαστούν σε:
• Μηχανογραφικά κέντρα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, εταιρίες παροχής υπηρεσιών
• Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
• Τουριστικές Επιχειρήσεις
• Εταιρίες Μεταφορών
• Logistics
• Ελληνικές και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
• Δημόσιους Οργανισμούς
• Ελεύθεροι Επαγγελματίες
2. Τεχνικός Πληροφορικής - Δικτύων
Ο Διπλωματούχος του ΙΕΚ DATA της ειδικότητας « Τεχνικός Εφαρμογών πληροφορικής, Δικτύων και αυτοματισμού Γραφείου» με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει έχει την ικανότητα να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς σε τομείς όπου απαιτείται κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών ( Application Software ) στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Ο Τεχνικός Εφαρμογών πληροφορικής μπορεί να εργασθεί σε:
• Επιχειρήσεις, Οργανισμούς , Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής
• Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
• Επιχειρήσεις που προωθούν- πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας
3. Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχείρησης
Το Οικονομικό & Διοικητικό Στέλεχος Επιχειρήσεων παίζει καθοριστικό ρόλο στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων μιας επιχείρησης, αφού είναι εκείνο που υποστηρίζει αποφασιστικά τόσο τη διοικητική, όσο και την οικονομική της λειτουργία και, ειδικότερα, την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και οργάνωση, καθώς και τη διαχείριση ανθρώπινων και λοιπών πόρων.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Οι πτυχιούχοι αυτής της  ειδικότητας, μπορούν να εργασθούν σε:
• Μεγάλες Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις
• Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών
• Τράπεζες του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου Τομέα
• Ναυτιλιακές και Ξενοδοχειακές Μονάδες
• Ελληνικές και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
• Δημόσιους Οργανισμούς (ΔΕΚΟ)
• Ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες, αφού κατέχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στο σύγχρονο, ανταγωνιστικό περιβάλλον.
4. Ειδικός μηχανογραφημένου λογιστηρίου.
Ο Λογιστής Μηχανογράφος  είναι εκείνος που εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων, τη χρήση διατάξεων του κώδικα φορολογικών στοιχείων και της φορολογίας εισοδήματος, καθώς και χρήση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αποτελώντας έτσι ζωτικό όργανο και της πιο μικρής οικονομικής μονάδας.
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Οι θέσεις εργασίας είναι πολλές και με έντονο ενδιαφέρον. Οι πτυχιούχοι Λογιστές Μηχανογράφοι μπορούν να εργαστούν ως Στελέχη Λογιστηρίου σε:
• Επιχειρήσεις του Δημοσίου (ΔΕΚΟ) ή του Ιδιωτικού Τομέα.
• Ελληνικές και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις
• Ελεύθεροι Επαγγελματίες
• Λογιστικά Γραφεία
Με τη βοήθεια του η Διεύθυνση της Επιχείρησης μπορεί να ερευνά και να προγραμματίζει τις ενέργειές της, σύμφωνα με τα μεσοπρόθεσμα οικονομικά δεδομένα.
Υποτροφίες
Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θα δοθεί μια υποτροφία στην ειδικότητα Τεχνικός INTERNET μέσω της δράσης EQUAL SOCIETY.
Πληροφορίες – Εγγραφές
Υπεύθυνος : Σιδεράτος Μανώλης
Στεφάνου ΤΣΟΥΡΉ 61, 82100 Χίος.
Τ: 2271041764, email: dataiek@otenet.gr
www.data.edu.gr

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ