Ευαγγελία Μανιτσούδη

Ευαγγελία Μανιτσούδη

Εκπαιδευτικός, πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Χίου