Άρης Μιχαλάκης

Άρης Μιχαλάκης

Εκλεγμένος στη Διοίκηση του ΕΚ Χίου με την "Αγωνιστική Ενότητα" (στηρίζεται από το ΠΑΜΕ)