Αθλητισμός

16/10/18 12:12

τελ. ενημ.: 16/10/18 12:15

Σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων UEFA A , UEFA B , UEFA C στην ΕΠΣ Χίου

  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ / Τμήμα Λειτουργίας Σχολών    Προπονητών Ποδοσφαίρου, θα λειτουργήσει Σχολή  Ανανέωσης Ταυτοτήτων  UEFA A , UEFA B , UEFA C  στην ΕΠΣ Χίου  στις 25 - 26 / 10 /2018.

Η σχολή θα λειτουργήσει στις 25/10 από 16:00 έως 21:00  και στις 26/10 από  09:00 έως 14:00  και 16:00 έως 19:00 . Υπεύθυνοι σχολής είναι οι κύριοι Μητροτάσιος Μιχάλης και Βονόρτας Ιωάννης. 

Επίσης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής όπως παρακάτω:

α.      Καθορίζονται - εκ της ΕΠΟ - τα παράβολα συμμετοχής και η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προπονητές ως εξής:

 Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας Σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων προπονητών τριετίας 2019-2021 (απόφαση ΕΕ/ΕΠΟ Ν 7, 1/2/2018), σε συνεργασία με τις ΕΠΣ. Επίσης, καθορίζονται τα παράβολα συμμετοχής και η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προπονητές:

Α. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στις Σχολές μέχρι 31/12/2016
1) 40 € για τους προπονητές UEFA C (30 € υπέρ Ένωσης που διοργανώνει τη σχολή και 10 € υπέρ του συνδέσμου προπονητών)
2) 80 € για τους προπονητές UEFA B (60 € υπέρ Ένωσης και 20 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
3) 120 € για τους προπονητές UEFA A (90 € υπέρ Ένωσης και 30 € υπέρ συνδέσμου προπονητών).  
Β. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους 1/1/2017-31/12/2017 
1) 20 € για τους προπονητές UEFA C (10 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
2) 30 € για τους προπονητές UEFA B (20 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
3) 40 € για τους προπονητές UEFA A (30 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών) 

 

β.      Οι προπονητές  οφείλουν να καταθέσουν 1.το παράβολο στην τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού 5702-021659-501 (ΙΒΑΝ GR3301727020005702021659501) 2.  τη βεβαίωση εγγραφής στο Σύνδεσμο προπονητών ( Λέσβος) 3. την αίτηση συμμετοχής 4. υπεύθυνη δήλωση

( ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ) 5.  αντίγραφο του διπλώματος Α ή Β ή C ή του πιστοποιητικού παρακολούθησης Σχολής Α ή Β ή C και 6. πράξη συναίνεσης ( ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ) στην ΕΠΣ ΧΙΟΥ που διοργανώνει τη Σχολή.

 

       Οι ΕΠΣ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύπτουν το σύνολο των εξόδων των εν λόγω σχολών. 

       Η έκδοση των πιστοποιητικών παρακολούθησης Σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων από την αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Π.Ο. θα είναι δωρεάν.

      Υπενθυμίζεται σε όλους τους Συναδέλφους Προπονητές ότι η συμμετοχή σε αυτές είναι Υποχρεωτική για την έκδοση ταυτότητας τριετίας 2019 - 2021.

  

 Ενδεικτικά το πρόγραμμα της διήμερης Σχολής Ανανέωσης Ταυτοτήτων Προπονητών Ποδοσφαίρου είναι :  25/10 από 16:00 έως 21:00  και στις 26/10 από  09:00 έως 14:00  και 16:00 έως 19:00 . Υπεύθυνοι σχολής είναι οι κύριοι Μητροτάσιος Μιχάλης και Βονόρτας Ιωάννης. 

( χώρος τέλεσης  – αναλυτικό πρόγραμμα κλπ ) θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ήμερων εκ της ΕΠΣ ΧΙΟΥ.  

ΟΙ   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ  ΘΑ   ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣΧΙΟΥ  ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ   23/10/2018

 ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ  ΘΑ   ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΣΧΙΟΥ  ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ    22/10/2018

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση