ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη καταστατικού σωματείου

Με την υπ’ αριθμ. 12/2019 διάταξη της Ειρηνοδίκη Χίου, αναγνωρίσθηκε η
ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ- ΙΚΑΡΙΑΣ» και στα αγγλικά «CHIOS- IKARIA SPORTS
CLUB» που εδρεύει στην πόλη της Χίου και εγκρίθηκε το από 15/05/2019
καταστατικό του, αποτελούμενο από τριάντα έξι (36) άρθρα και σκοπό
αυτόν που αναφέρεται στο καταστατικό.


Χίος, 21/06/2019
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
Αγγελική Παπαντωνάκη

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
21/6/19 14:22

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ