ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη προκήρυξης: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου, ανακοινώνει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία για τα διδακτικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), για τις παρακάτω ειδικότητες:

 Α) Επιστημονικοί Συνεργάτες:

 1) Έναν (01) πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας .

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει λάβει ΑΔΑ Ψ04Ν4653ΠΩ-ΜΒΔ. Πληροφορίες δίνονται στον αριθμό τηλεφώνου 22710-44431.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τη Δευτέρα 03-01-22.

Ο Διοικητής

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ A. Ιωάννης 

 

Διαφήμιση
Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
20/12/21 13:21

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ