ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Λογοθεραπευτή στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Το Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:

 • Μίας (1) θέσης εργασίας στο Τμήμα Παιδιών και Εφήβων στη Χίο, με ειδικότητα:

Λογοθεραπευτής (πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου).

Α. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση Υποψηφιότητας ΕΔΩ
 • Φωτοαντίγραφα Πτυχίων
 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Β. Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής συνοψίζονται παρακάτω:

 • Πτυχίο Λογοθεραπείας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Κλινική εμπειρία.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφές αντικείμενο θα συνεκτιμηθούν.
 • Προσωπικότητα (συνέντευξη). Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών.

Οι υποψήφιοι που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι κατέχοντες τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν τη σχετική αναγνώριση και αντιστοίχιση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100,  καθημερινά  14:00 - 21:00  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση tpe@kpechios.org, με τίτλο: ΘΕΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ από τη δημοσίευση της παρούσης ως τις 13/12/2021.

Πληροφορίες  δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου καθημερινά 14:00 -21:00 στο τηλέφωνο 22710 20 000 (εσωτ. 1, Κα Γιαλούση).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΠΕ

Π. Σιδηροφάγη

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
7/12/21 11:09

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ