ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 6/2019 διάταξη της κ. Ειρηνοδίκη Χίου εγκρίθηκε η τροποποίηση  του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΚΙΑΔΑΣ» με έδρα την Συκιάδα Χίου και του οποίου η επωνυμία πλέον θα είναι «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΚΙΑΔΑΣ». Ειδικότερα τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,2,3,5,7,8,9,17,18,19,20 και 21 σύμφωνα με το από 19.8.2018 τροποποιημένο καταστατικό του.

Χίος, 2 Απριλίου 2019

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΡΑΓΚΟΣ

Ε.ΑΡΓΕΝΤΗ 20, ΧΙΟΣ

Τηλ. 22710-81571

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
2/4/19 14:13

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ