Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου

Έναρξη για το θερινό πρόγραμμα των Μουσείων και των Αρχαιολογικών Χώρων

Σε νέες ώρες τίθενται τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί Χώροι για τους επισκέπτες, καθώς μπήκε σε λειτουργία το θερινό ωράριο της χρονιάς. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, το Βυζαντινό Μουσείο, ο Μουσειακός χώρος Τράπεζας Νέας Μονής, ο Αρχαιολογικός χώρος Εμπορειού, το Οθωμανικό Λουτρό και ο Ν...