ΓΣΕΕ

ΒΙΝΤΕΟ- 20 εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Β. Αιγαίου

Μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανακοίνωσε το Ινσ...