Η παράλληλη πρόσδεση πλοίων στο λιμάνι της Χίου

Η παράλληλη προσέγγιση των πλοίων "Νήσος Σάμος" και "Νήσος Μύκονος" στο λιμάνι της Χίου