7.1.2019 12:18

Με ένα περιπολικό και δύο ταχύπλοα σκάφη ενισχύεται το Λιμενικό

Τα σκάφη θα αποκτη­θούν με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ριχθούν στη μάχη της αντιμετώπισης της μετανάστευσης και της επιτήρησης στο Αι­γαίο, αναλαμβάνοντας σύ­ντομα αποστολές στο πλαί­σιο της Frontex.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, κατόπιν της θετικής αξιολόγησης των προτάσεων που υπέ­βαλε η Υπηρεσία Ολοκλη­ρωμένης Θαλάσσιας Επι­τήρησης, στο πλαίσιο τα εκδήλωσα ενδιαφέροντος για την Ειδική Δρά­ση «Εξοπλισμός Οργανι­σμού Frontex», η Ευρωπα­ϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 90% ενός επιπλέ­ον παράκτιου περιπολικού πλοίου άνω των 30 μέτρων, αξίας 15.000.000 ευρώ, και ακόμα δύο ταχύπλοων πε­ριπολικών σκαφών 16-19,5 μέτρων, συνολικής αξίας 5.200.000 ευρώ.
 
Για την ταχύτερη από­κτηση των σκαφών και την ανάγκη ομοιομορφία του στόλου, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη δυ­νατή ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λ.Σ., είχε προβλεφθεί εκ των προτέρων η ένταξη αυ­τών σε υφιστάμενες διαγωνιστικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας θα ασκή­σει το εναπομείναν δικαί­ωμα προαίρεσης που προβλέπεται σε παλαιότερη διακήρυξη για την προμήθεια 2+2 παράκτιων περιπολι­κών πλοίων μεγαλύτερων των 30 μέτρων, τα αποτελέ­σματα της οποίας ήδη κατακυρώθηκαν για 3+1 περιπο­λικά πλοία και αναμένεται η υπογραφή τα σχετικής σύμβασης.
 
Αντίστοιχα, θα ασκη­θούν δύο από τα πέντε δι­καιώματα προαίρεσης που έχουν προβλεφθεί στην επικείμενη διακήρυξη για την προμήθεια 13+5 ταχύ­πλοων περιπολικών σκα­φών 16-19,5 μέτρων, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το TEA, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είχαν τεθεί σε επαναλη­πτική δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου του 2018.
 
Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της ειδικής δράσης «Εξοπλισμός Οργανισμού Frontex», το Λ.Σ. πρόκει­ται να αποκτήσει συνολι­κά τέσσερα παράκτια πε­ριπολικά πλοία άνω των 30 μέτρων, πέντε ταχύπλοα περιπολικά σκάφη 16-19,5 μέτρων και ένα βαν επιτήρησης, εξοπλισμένο με θερ­μική κάμερα και ραντάρ, συνολικού προϋπολογι­σμού 73.600.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 66.240.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτό τα εν λό­γω επιχειρησιακά μέσα θα διατίθενται υποχρεωτικά για τουλάχιστον τέσσερα μήνες ετησίως σε μεικτές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκτός Ελλάδας, τις οποίες συντονίζει η Frontex.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε Συνδρομητής

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ