6.4.2012 14:08

Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κ. ΓΑΝΙΑΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ

Ούτε αποκλείει ούτε αλλάζει σχεδιασμό η περιφερειακή διοίκηση για το Νέο λιμάνι της Χίου. Με επιστολή του ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Γανιάρτης ενημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στο θέμα (σύσκεψη στη Μυτιλήνη) και καταλήγει σημειώνοντας με νόημα: «ένα έργο της εμβέλειας του Νέου Λιμένα της Χίου, πρέπει κατά την άποψή μας να αντιμετωπίζεται με ρεαλισμό, χωρίς απλουστεύσεις και βέβαια, απαιτεί τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια όλων μας».

Αναλυτικά η επιστολή του Κ. Γανιάρη έχει ως εξής:

«Θεωρώ αναγκαίο να επισημάνω ότι η κατασκευή Νέου Λιμένα αποτελεί όντως σημαντική προτεραιότητα για την αναπτυξιακή προοπτική της Χίου. Θα συμφωνήσετε πιστεύω, ότι είναι απαραίτητες μεθοδικές και στοχευμένες ενέργειες, ενδελεχής διερεύνηση των δεδομένων που αφορούν στο έργο, εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων για την ωρίμανσή του, πρωτοβουλίες πίεσης και διεκδίκησης των πόρων για την κατασκευή του.
Σ' αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε στις 4/4/2012 σύσκεψη για το θέμα με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. , καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων της περιφέρειας. Στη συνέχεια, παραθέτω αναλυτικά όλες τις παραμέτρους και τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα.

1. Mε την με αριθμό Δ1/ο/3171 ΚΥΑ που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1505/6-9-10 ανατέθηκε στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε η αρμοδιότητα μελέτης και κατασκευής έργων υποδομών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που σημαίνει ότι η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε αναλαμβάνει την ευθύνη για την ωρίμανση, την ένταξη, την δημοπράτηση, την ανάθεση, την διοίκηση και την κατασκευή του Νέου λιμένα Χίου.

2. Ο φάκελος μελετών έχει ήδη αποσταλεί από την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, με τα με Αριθ. Πρωτ. 2800/4-5-2010 και 3217/19-5-2010 διαβιβαστικά στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δια αυτού στην ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε το Φεβρουάριο του 2011.

3. Το κόστος κατασκευής του έργου προϋπολογίζεται στα 63.000.000 €, ενώ με την επικαιροποίηση των μελετών εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 70.000.000 €.

4. Με δεδομένο ότι το κόστος κατασκευής του έργου υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια €, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Κανονισμός Ε.Ε. αριθ. 539/2010του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010) θεωρείται μεγάλο έργο για την ένταξη του οποίου απαιτείται μια σειρά σύνθετων ενεργειών όπως:
• σύσταση φάκελου <μεγάλου έργου> καθώς και
• εκπόνηση μελέτης κόστους οφέλους κτλ, που θα υποβληθούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

5. Με την με Αριθ.Πρωτ. Δ7/Α/25694/3138/23-07-2010 επιστολή της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει προβληματισμούς και θέτει περιορισμούς στην κατασκευή και λειτουργία του λιμένα.

6. Δεν υπάρχει απόφαση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με τον νόμο 2971/2001 άρθρο 14, η οποία εκδίδεται από την Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (σύμφωνα και με το με Α.Π. 759/26-3-2012 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου).

7. Δεν υπάρχει επίσης απόφαση καθορισμού χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με τον νόμο 2971/2001άρθρο 18, η οποία θεωρείται αναγκαία, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 3766/21-03-02-2012 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και εκδίδεται με ευθύνη του Λιμενικού Ταμείου Χίου.

8. Δεν υπάρχουν οριστικές γνωμοδοτήσεις για την κατασκευή του έργου από το ΓΕΝ , το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την Αρχαιολογία. (Απάντηση με Α.Π. 3479/20-3-2012 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Κοινοβουλευτικό Έλεγχο).

9. Δεν έχουν εκπονηθεί στο σύνολό τους οι απαιτούμενες οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής για τις κτηριακές εγκαταστάσεις του νέου Λιμένα.

10. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (σελίδα 225) αναφέρει: όσον αφορά στις λιμενικές υποδομές προβλέπεται να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις βελτίωσης των χερσαίων ή / και των θαλασσίων υποδομών σε επιβατικά κυρίως λιμάνια των νησιών της περιφέρειας για εκσυγχρονισμό ή και επέκταση των εγκαταστάσεων τους, με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργικότητας τους και την αύξηση της δυναμικότητας τους. Αφορά κυρίως έργα σε μικρής κλίμακας λιμενικές υποδομές και δημιουργία ή / και αναβάθμιση των χερσαίων εγκαταστάσεων για αύξηση της λειτουργικότητας των λιμένων της περιφέρειας.

Συνεπώς η ένταξη του νέου Εμπορικού Λιμένα Χίου προϋποθέτει:

• Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013.
• Την πλήρη ωρίμανση και αδειοδότηση του φακέλου του έργου.
• Την ένταξη του έργου στο τομεακό πρόγραμμα ενίσχυση της προσπελασιμότητας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ή, εναλλακτικά, τη συγχρηματοδότηση του έργου από το ανωτέρω πρόγραμμα και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013, κάτι για το οποίο ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασαν θετική πολιτική βούληση.

Καταληκτικά, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ένα έργο της εμβέλειας του Νέου Λιμένα της Χίου, πρέπει κατά την άποψή μας να αντιμετωπίζεται με ρεαλισμό, χωρίς απλουστεύσεις και, βέβαια, απαιτεί τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια όλων μας».

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.

Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ