29.3.2012 17:24

"Να έρθει το "Ξενία" στο δήμο Χίου"

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΩΣΤΗ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΟΥΡΗ

Τροπολογία με την οποία ζητούν τη μεταβίβαση της κυριότητας και της διαχείρισης του ΞΕΝΙΑ στην περιοχή BELLA VISTA προς τον Δήμο Χίου, κατέθεσαν οι Βουλευτές Ν. Χίου Κωστής Μουσουρούλης και Ελπίδα Τσουρή.
Στο πλήρες κείμενο της Τροπολογίας αναφέρουν:
Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα της διοίκησης,  ανάπτυξης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης από την τοπική κοινωνία ακινήτου. Το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα στον ΕΟΤ για τουριστική αξιοποίηση, ενώ η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση περιήλθε στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε» (ΕΤΑ Α.Ε.), εκ του νόμου[1]. Η παραχώρηση του ακινήτου θα οδηγήσει στην περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα προωθήσει την αξιοποίηση του εξυπηρετώντας ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα αποφέρει  σημαντικά οφέλη για την ανάπτυξη της περιοχής (νέες θέσεις εργασίας, ενίσχυση τοπικής οικονομίας, κάλυψη αναγκών για τουριστική ανάπτυξη κλπ.)
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ– ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ
Άρθρο…
1.  Το ακίνητο των ΞΕΝΙΑ BELLA VISTA στο Δήμο Χίου, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Χίου, εδαφικής εκτάσεως εμβαδού 1.665 τ.μ. μετά ξενοδοχειακής εγκατάστασης δυναμικότητας 50 κλινών, ιδιοκτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) του οποίου τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.)  πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.), περιέρχεται κατά κυριότητα, χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο Χίου ο οποίος, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην θέση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) και της ΕΤΑΔ ως προς τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευσή του.
2. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου της προηγούμενης παραγράφου, μεταγράφεται στο οικείο Βιβλίο Μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου Χίου, το σχετικό απόσπασμα απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε., ενεργούσας στην προκειμένη περίπτωση ως εντολοδόχου του ΕΟΤ, το οποίο αποτελεί το μεταγραπτέο τίτλο και συνοδεύεται από σχετική περίληψη μεταγραφής του εν λόγω ακινήτου.
 
Η μεταβίβαση του ανωτέρω ακινήτου στο Δήμο Χίου και η μεταγραφή του σχετικού αποσπάσματος της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε. στα Βιβλία Μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ως και κάθε πράξη εκκαθάρισης, απαλλάσσονται από κάθε φόρο μεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
Οι προτείνοντες βουλευτές :                                                                                                                                                                         Αθήνα, 29.3.2012
Κωστής Μουσουρούλης
Ελπίδα Τσουρή

Ο έντυπος «πολίτης» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα! Συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ.

Ειδήσεις σήμερα. Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας και στο Google News. Περιμένουμε τα σχόλια σας στο Facebook Page μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ