Ειδήσεις

5/7/16 14:19

τελ. ενημ.: 5/7/16 14:19

Εκλογές για τον Φιλοτεχνικό

Γενική συνέλευση  θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα 8 Αυγούστου και ώρα 18:30  ο Φιλοτεχνικός όμιλος Χίου στα γραφεία του συλλόγου στην οδό Κουντουριώτου 36. Τα θέματα της συνέλευσης θα είναι:

      1. Λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ.

      2. Έκθεση Ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής.

      3. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή Δ.Σ.

      4. Αρχαιρεσίες για νέο Δ.Σ. και Εξελεγκτική Επιτροπή.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Δ.Σ. (κ. Μαρία Βασιλακάκη-Ντούλου τηλ. 6977934580)μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες προ της ενάρξεως της Γεν. Συνελεύσεως.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το 1/3 των ταμιακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία θα πραγματοποιηθεί νέα Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και στον ίδιο τόπο ύστερα από μία ώρα δηλ. στις 19.30μμ. οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Σχόλια άρθρου: 0