19.2.2015 12:48

«Αυτές είναι οι προτάσεις μας»

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

Με ένα πλήρες κείμενο η Λαϊκή Συσπείρωση δημοσιοποιεί τις θέσεις της πάνω σε σειρά ζητημάτων έτσι όπως αυτά τέθηκαν στο πλαίσιο της σύνταξης πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Χίου για τον Βροντάδου.

 Αναλυτικά η ΛΑ.Σ. αναφέρει:

 «Πάνω στο πρώτο θέμα της παρούσας συνεδρίασης που αφορά  «Προτάσεις μελετών-έργων για ένταξη στο πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου» έχουμε να τονίσουμε ότι η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Χίου όσον αφορά την ένταξη μελετών-έργων στο πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για τον Βροντάδο είναι ότι πρέπει να εξυπηρετούν πρώτα τις βασικές ανάγκες του τόπου μας. Αυτές  οι ανάγκες  πάντα συνθλίβονταν στην ελλιπή χρηματοδότηση, στις πολιτικές σκοπιμότητες και στις πελατειακές σχέσεις. Από αυτή  την προοπτική δεν μπορούμε  να πούμε ότι θα υπάρξει ανάπτυξη για το Βροντάδο, εφόσον συνεχιστεί το ίδιο χρηματοδοτικό μοτίβο και εφόσον τα όποια έργα γίνουν για «απορρόφηση κονδυλίων» και δεν αποτελέσουν έργα ουσίας.

Κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου, στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, το Δ.Σ. είχε προβεί στις παρακάτω σχετικές προτάσεις έργων:

Στην πρόταση 1 που αφορά τη «Μελέτη παράκαμψης δρόμου Αγ. Γεωργίου-Γεμέλιδου Βροντάδου»,  θα είχαμε να τονίσουμε ότι η  Λαϊκή Συσπείρωση είχε και έχει ρεαλιστική θέση. Η αναγκαιότητα ένταξης του έργου είναι δεδομένη λόγω στενότητας του δρόμου και εφόσον από εκεί εξυπηρετείται η κυκλοφορία προς τη Βόρεια Χίο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι προμελέτες που  όμως είναι πολύ ακριβές, φαραωνικού χαρακτήρα και βιασμού του περιβάλλοντος. Εμείς προτείνουμε τον αγροτικό δρόμο από τα «Κουκούρικα» προς το «Σταυρό», ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει καν στην αγροτική οδοποιία, έχουν γίνει κάποιες τσιμεντοστρώσεις σε τμήματα του δρόμου προς «Σταυρό», αλλά και προς «Κουκούρικα» ο δρόμος είναι απροσπέλαστος. Αυτή η παράκαμψη με αντίστοιχη μονοδρόμηση της περιοχής Γιομέλιδο μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για την περιοχή.

Στην πρόταση 2 που αφορά το «Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΣΧΟΑΠ) της Δ.Ε. Ομηρούπολης για να συμπεριληφθεί και ο Βροντάδος», θεωρούμε ότι, ως πρόταση, πρέπει να προχωρήσει. Είναι απαραίτητο βέβαια να καταγραφούν όλες οι ανάγκες, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν πόροι γι αυτόν το σκοπό και οπωσδήποτε να ενημερωθούν οι πολίτες του Βροντάδου, όχι μόνο κατά το στάδιο της διαβούλευσης που εξάλλου προβλέπεται, αλλά από την αρχή.

Τα πληθυσμιακά δεδομένα πρέπει να είναι της τελευταίας απογραφής και η αποτύπωση του χώρου με πραγματικά και όχι εμπορικά δεδομένα όπως έχουμε δει σε άλλα ΣΧΟΑΠ όπου τα δεδομένα αφορούν την απογραφή του 2000.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι ζήτημα βαθύτατα πολιτικό. Εντάσσεται και υποτάσσεται αντικειμενικά στους νόμους της αγοράς, στους νόμους της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Είναι άρρηκτα δεμένος με τη γενικότερη τάση της εμπορευματοποίησης της γης, που θα την πληρώσουν πανάκριβα τα λαϊκά στρώματα. Η Λαϊκή Συσπείρωση ξεκινά με τη λογική ότι η γη και η χρήση της είναι κοινωνικό αγαθό και με βάση αυτή τη λογική πρέπει να οργανωθεί ο κοινωνικός χώρος.

Αυτό σημαίνει ότι η εισφορά σε γη και χρήμα δεν μπορεί να προσθέτει νέα βάρη στην πλάτη του κόσμου ούτε να καταργεί το όνειρο για μια κατοικία των λαϊκών στρωμάτων με ποσοστώσεις που συνθλίβουν αυτή την προοπτική.

Ταυτόχρονα παραλίες και περιαστικά δάση πρέπει να προστατευτούν από τη δόμηση και τις καταπατήσεις, οι δε ελεύθεροι χώροι πρασίνου να δένουν με τον αστικό ιστό ώστε να «αναπνέει».

Ζητούμε να διερευνηθούν και να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για  ορισμένες περιοχές εντός ορίων οικισμού  του ΓΠΣ α) για την προστασία τους ως γεωργικής γης ή β) το χαρακτηρισμό τους ως περιοχών αγροτουρισμού – κατοικία ή γ) την προστασία παραρεμάτιων περιοχών, ώστε να επιτύχουμε διατήρηση πνευμόνων πρασίνου- ιδιωτικών καλλιεργειών στην αστική εξάπλωση ( αστικοαγροτικά συνεχή- ιδιωτικό αστικό πράσινο). Επιπλέον να διερευνηθεί  η εξαίρεση  περιπτώσεων γεωργικής γης - καλλιεργειών από αστικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις αρχές προστασίας της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

♦ Προστασία των παράκτιων περιοχών και των σημείων άντλησης νερού, αλλά και αποστράγγισης υδάτων & επαναπλήρωσης υδροφόρου ορίζοντα, με καταγραφή πηγαδιών  - σημείων άντλησης.

Στην πρόταση 3 που αφορά τις «Αναπλάσεις-εξωραϊσμούς στην Κλειδού», θεωρούμε ότι η περιοχή έχει αφεθεί στην τύχη της. Έχει εγκαταλειφτεί παρ’ όλες τις εκπαιδευτικές πολιτιστικές και λοιπές δράσεις που συντελούνται εκεί είτε από δομές εκπαίδευσης είτε από πολιτιστικά σωματεία είτε από δημότες περιπατητές, αλλά  και από πλευράς υποδομών. Έτσι χρήζει άμεσης ανάπλασης, ανακήρυξης σε προστατευμένη περιοχή, ύστερα από μελέτη όλων των εμπλεκομένων παραγόντων (αρχιτεκτόνων, μηχανικών περιβάλλοντος, εκπαιδευτικών, δασοπόνων κ.λπ.) σε όλο τα εύρος που να περιλαμβάνει και το δάσος Ρεστά και Τρυπατέ που μπορούν σε συνεργασία με την κοινότητα των Καρυών να αποτελέσουν μια όαση αναψυχής και ψυχαγωγίας για Ομηρούπολη και Χίο.

Στην πρόταση 4 που αφορά τη «Μελέτη ανάπλασης Τριών Μύλων και Δασκαλόπετρας» και μετά από τις διευκρινήσεις του αντιδημάρχου κ. Γδύση: «…το έργο της Δασκαλόπετρας έπρεπε ούτως ή άλλως να απεμπλακεί από το LEADER Αλιείας όχι γιατί δεν θα υλοποιηθεί, αλλά γιατί ήδη υλοποιείται από άλλη πηγή χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ + ΣΑΤΑ). Δεδομένου, μάλιστα, ότι ούτε το έργο στο Πετροκάραβο μπορεί να υλοποιηθεί, εφόσον ο χώρος δεν έχει νομιμοποιηθεί μέχρι σήμερα, θεωρήσαμε ότι ο μόνος τρόπος για να μη χαθεί εντελώς η χρηματοδότηση του LEADER είναι να μεταφέρουμε τις εγκεκριμένες πιστώσεις στους Τρεις Μύλους, βάσει νέας μελέτης που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα κέντρο πληροφόρησης ως “Τοπικό Κέντρο πληροφόρησης”…», γίνεται σαφές ότι το έργο της Δασκαλόπετρας δεν μπορεί να ενταχτεί στο πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου εφόσον υλοποιείται από άλλη  πηγή χρηματοδότησης. Είναι βέβαια απορίας άξιο α. γιατί να εμπλέξουν το έργο με την περιοχή του Πετροκάραβου, εφόσον γνώριζαν ότι ο χώρος δεν είναι νομιμοποιημένος και β. αν οι προτείνοντες τη μεταφορά του αλιευτικού «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» από το Πετροκάραβο στους Τρεις  Μύλους γνωρίζουν ότι το σκαρί είναι ασυντήρητο, σε άθλια κατάσταση και θα καταρρεύσει εάν επιχειρηθεί η μεταφορά του. Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι καλό είναι να προχωρήσει μια τέτοια μελέτη και ένταξη υπό την προϋπόθεση  να είναι σωστή και εμπεριστατωμένη ώστε να μην υπάρχουν «πισωγυρίσματα».

Στην πρόταση 5 «Κέντρο Ομηρικής Προβολής στη Δασκαλόπετρα» και στην πρόταση 8. «Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς Αίπους (Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και χάραξη μονοπατιών. Ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020)», εισηγούμαστε την ένταξη τους γιατί, πέραν της τουριστικής προβολής, τα θεωρούμε έργα ουσίας για την πολιτισμική κληρονομιά και την προϊστορία και ιστορία του τόπου μας.

Στην πρόταση 7  «Εκπόνηση μελέτης για 2η έξοδο στη Δασκαλόπετρα» γνώμη μας είναι να μην ενταχθεί στο πενταετές. Η κυκλοφοριακή  συχνότητα στην περιοχή δεν είναι τόση που να απαιτεί 2η έξοδο. Πιστεύουμε  ότι με τη 2η έξοδο από τη νοτιοδυτική πλευρά του πάρκινγκ η όχληση της περιοχής αφενός θα αυξηθεί και αφετέρου θα ανακύψουν προβλήματα ιδιοκτησιακά, κατασκευαστικά και χωροταξικά, εφόσον θα είναι αναγκαία η προσπέλαση του χειμάρρου Ράκτη με κατασκευή  και άλλου γεφυριού. Έτσι θεωρούμε ότι η λύση αυτή είναι ακριβή και μη αναγκαία.

Παντελώς απουσιάζουν από την πρόταση οι εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων, όπως εκτεταμένες επισκευές στο 1Ο Δημοτικό Σχολείο, στο 3Ο, στο Βρεφονηπιακό Σταθμό κ.λπ. (Καταθέτουμε εκ νέου Παράρτημα σχετικών προτάσεων επισκευών όπως είχαμε  καταθέσει και κατά την κατάρτιση του Τεχνικού  Προγράμματος της Δημοτικής μας κοινότητας) .

Τέλος πρέπει να εξετάσουμε την αναγκαιότητα ενός κέντρου ηλικιωμένων ή την αναβάθμιση της «εστίας συνταξιούχων» στην παλιά ηλεκτρική, ώστε να δημιουργηθούν χώροι που θα συντείνουν στις ανθρώπινες συνθήκες για τους απόμαχους της δουλειάς.

 Πάνω στο δεύτερο θέμα της συνεδρίασης που αφορά την  «Εφαρμογή δακοκτονίας για το έτος 2015»

Θεωρούμε ότι:

α. Είναι απαραίτητο κατά το έτος 2015 να γίνει η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς από το έδαφος στη Δημοτική μας Κοινότητα, με τους όρους που προβλέπονται από το νόμο.

β. Πρέπει να γνωστοποιηθούν εγκαίρως οι ημερομηνίες που θα γίνει ο ψεκασμός στον Βροντάδο, προκειμένου, σε συνεργασία με τον Γεωργικό Συνεταιρισμό Βροντάδου, να υπάρχουν εθελοντές παραγωγοί για τη σωστή επίβλεψη, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

γ. Αλλά δε συμφωνούμε  με το τέλος δακοκτονίας, αφού περνά στους παραγωγούς και επιβαρύνει το πενιχρό τους εισόδημα.

 

Πάνω στο τρίτο θέμα της συνεδρίασης που αφορά τη «Γνωμοδότηση για τον τρόπο χρήσης των βοσκοτόπων Βροντάδου», οι βοσκήσιμοι τόποι που υπάρχουν στα όρια της Κοινότητας Βροντάδου είναι οι εξής: ΑΙΠΟΣ, ΦΛΩΡΙ, ΡΗΜΟΚΑΣΤΡΟ, ΜΕΣΟΡΑΧΗΔΟ, ΔΙΒΟΥΝΙ, ΜΑΝΤΡΕΣ, ΓΟΥΒΙΔΑΚΙ, ΚΥΜΙΕΣ, ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΣΤΕΝΑΚΙ, ΑΙΜΑΖΟΣ και από φέτος προστίθενται οι ΕΓΓΙΣΑ, ΜΑΡΑΔΟΒΟΥΝΟ & ΒΙΓΛΑ .

Προτείνουμε οι παραπάνω βοσκότοποι να διατεθούν σε δημότες ή κατοίκους κτηνοτρόφους της Δ.Ε. Ομηρούπολης όπως γίνεται κάθε χρόνο, εφόσον δεν υπάρχει περίσσευμα για να παραχωρηθεί σε άλλους κτηνοτρόφους.

 

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Χίου

 

Μάρκος Σκούφαλος

Φραγκούλης Π. Κυλαδίτης

Κλαίρη Κωστάλα

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

 

1Ο Δ.Σ. Βροντάδου:

Ανύψωση μπαλκονιού νέας πτέρυγας, μείωση ολισθηρότητας δαπέδου, αποκατάσταση παραθυρόπλακων με αρνητική  κλίση, τοποθέτηση ψευδοροφών στο παλαιό διδακτήριο για  μείωση κατανάλωσης ενέργειας, επίστρωση βόρειας αυλής  λόγω  παλαιότητας και επικινδυνότητας.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 6.000€

2ο Δ.Σ. Βροντάδου:

Εξωτερικά βαψίματα, καθαρισμός υδρορροών σκεπής και τοποθέτηση όπου χρειάζεται, συντήρηση (καθαρισμός) νότιας πλευράς στέγης.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 600€

3ο Δ.Σ. Βροντάδου:

Επισκευή και συντήρηση ανατολικού πάρκου (δασάκι), βάψιμο σχολείου εσωτερικό και εξωτερικό, αποκατάσταση υγρασιών και εισόδου όμβριων στο υπόγειο γυμναστήριο.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: μεγαλύτερη των 5.000€

1ο Νηπιαγωγείο Βροντάδου:

Κατασκευή πέργκολας στην αυλή του διδακτηρίου, συντήρηση αποθήκης, αλλαγή τεσσάρων παραθύρων, εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης, βάψιμο κιγκλιδωμάτων.

 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 2.000€

2ο Νηπιαγωγείο Βροντάδου:

Αποκατάσταση επιχρισμάτων οροφής λόγω υγρασιών

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 1.000€

3ο Νηπιαγωγείο Βροντάδου:

Επισκευή κεραμοσκεπής και υδρορροών κεραμοσκεπής, βάψιμο εξωτερικό και εσωτερικό, αποκατάσταση υγρασιών διδακτηρίου

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 5.000€»

 

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ