Κοινωνία

13/6/12 10:04

τελ. ενημ.: 13/6/12 10:17

Συστάθηκε και λειτουργεί

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

 
Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη συστάθηκε  η  Τριμελής Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, η σύσταση της οποίας ήταν πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου της Χίου. Το πρόβλημα που οδήγησε στην καθυστέρηση συγκρότησης λύθηκε με την προβλεπόμενη συμμετοχή και προεδρία από το δικηγορικό σύλλογο. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: Χρ. Γαλάτουλα, εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου ως Πρόεδρο και μέλη τους Μ. Κριμιζη και Μ. Ψώρα ως εκπροσώπους του Επιμελητηρίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων.  Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν την αναπροσαρμογή του μισθώματος στις εμπορικές μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται μέσα στα όρια της Π.Ε. Χίου. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, με δυνατότητα ετήσιας παράτασης από τον Αντιπεριφερειάρχη.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση