Κοινωνία

4/12/14 17:35

τελ. ενημ.: 5/12/14 13:39

Συγκαλούν έκτακτη γενική συνέλευση

ΑΙΤΗΜΑ 38 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Μετά από αίτημα 38 αντιπροσώπων Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών Μαστιχοπαραγωγών της Χίου, θα συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, της ΕΜΧ, του συνόλου των αντιπροσώπων το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014, στις 9:00πμ στα κεντρικά γραφεία της ΕΜΧ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάτασης, για τα οποία θα κλιθεί η Γενική Συνέλευση να πάρει αποφάσεις είναι τα παρακάτω :

 • Επαναπροσδιορισμός της ποιοτικής κατάταξης της μαστίχας κατά την παράδοση.
 • Οριοθέτηση συγκεκριμένων ασφαλιστικών δικλίδων κατά την διαδικασία της παράδοσης
 • Κλειστή διακρίβωση μηχανήματος μέτρησης καθαρότητας μαστίχας
 • Γνωστοποίηση εγγράφως, των παραμέτρων του προγράμματος μέτρησης καθαρότητας της μαστίχας και καθορισμός διαδικασίας που να επιτρέπει την επαλήθευση αυτών κατά τις παραλαβές. 
 • Διαδικασία, εφαρμογή, και οριοθέτηση ποσοτικών σταθερών κατά την διαδικασία των παραδόσεων.
 • Δείγμα προτύπων ανά κατηγορία
 • Οριοθέτηση ρήτρας τιμής της μαστίχας, με την οποία αποζημιώνεται ο παραγωγός.
 • Μεθοδολογία χορήγησης αποζημιώσεων από ΕΛΓΑ.
 • Αναλυτική ενημέρωση για Mεντιτέρρα
 • Αξιολόγηση Δομών – Προσωπικού - Οργανογράμματος
 • Βιολογική καλλιέργεια

«Η αίτηση κατατέθηκε εσπευσμένα, και υπογράφηκε από μέρος των αντιπροσώπων,(οι υπογράφοντες θα μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότεροι) για ένα και μοναδικό λόγο. 

Να προλάβει να συγκληθεί η Γ.Σ, και να αποφασίσει πριν τις γιορτές, έτσι ώστε με την έναρξη των παραλαβών στις 5 Ιανουαρίου 2015 να μπορούν να εφαρμοσθούν οι όποιες αποφάσεις.

Με αυτό τον τρόπο μπαίνουμε σε μια διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ανώτερο επίπεδο, για θέματα τα οποία παραμένουν άλυτα και διαιωνίζονται χωρίς το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, να μπορεί να βρει λύση.

Το μπαλάκι πλέον πέφτει στην Γενική Συνέλευση, και δει στους αντιπροσώπους», αναφέρει στο ιστολόγιο mastixi.blogspot.com ο Μαστιχοπαραγωγός Γ. Τούμπος. 

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση