31.10.2014 11:48

Πολυτεχνική Σχολή στο Παν/μιο Αιγαίου ζητά το ΤΕΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής ζητά από το υπουργείο Παιδείας το Τεχνικό Επιμελητήριο (Παράρτημα Βορείου Αιγαίου), το οποίο μάλιστα εξέδωσε και ψήφισμα διαμαρτυρίας προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώντας αδικία την εξαγγελία του υπουργείου ότι η Σχολή τελικά θα λειτουργήσει στα Ιωάννινα.

Αναλυτικά στην διαμαρτυρία του το ΤΕΕ αναφέρει τα παρακάτω:

 "Η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να θέσει σε λειτουργία το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η οποία με ακαδημαϊκούς όρους θα αποτελέσει την αυτονόητη κινητήρια συνιστώσα ίδρυσης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εγείρει και πάλι ουσιαστικό ζήτημα, αναφορικά με την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας των δυο μέτρων και σταθμών απέναντι στα Πανεπιστήμια.

1.    Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ήδη από το 2007, άρχισε να διεκδικεί την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής, ώστε αυτή να αποτελέσει θεσμική στέγη τριών ήδη λειτουργούντων Τμημάτων Μηχανικών: του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, τα οποία δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά και παράγουν αποφοίτους πάνω από δεκαπέντε χρόνια, ενώ διαθέτουν υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και προϋπολογισμό λειτουργίας. Η Πολυτεχνική Σχολή (School of Engineering) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρά την απόφαση του ΣΑΠΕ τον Ιούνιο του 2009 για την ίδρυσή της όπως εξάλλου συμβαίνει σε όλα τα Τμήματα Μηχανικών των προηγμένων Πανεπιστημίων, ακυρώθηκε χωρίς καμία ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική, αναπτυξιακή ή άλλη αιτιολόγηση, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αθηνά» και παρά το γεγονός ότι η αυτονόητη, θεσμικής φύσεως, απόφαση ίδρυσής της δεν θα επέφερε κανένα ουσιαστικό κόστος, αφού αφορούσε την ένταξη, σε Σχολή, τριών Τμημάτων επί μακρόν λειτουργούντων!

2.    Αντίστοιχη αντιμετώπιση είχε και το ιδρυμένο με ΦΕΚ, από το 2008, Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (παρόμοιο Τμήμα ιδρύθηκε το 2008 και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς): αναίτια καταργήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αθηνά», ενώ διέθετε υποδομές, προσωπικό και δέσμευση προϋπολογισμού.

3.    Οι πρόσφατες εξωτερικές αξιολογήσεις, στο πλαίσιο όσων όριζε η Αρχή της Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανέδειξαν, τόσο την υψηλή ποιότητα και το εξαιρετικό ακαδημαϊκό έργο των τριών Τμημάτων Mηχανικών, όσο και την ανάγκη ενίσχυσης των Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σημειώνεται ιδιαίτερα, στο πλαίσιο των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης, η υψηλότατη απασχολησιμότητα των αποφοίτων των Τμημάτων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 4.    Με βάση τα παραπάνω, η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να θέσει σε λειτουργία το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν έκφραση πολιτικής δύο μέτρων και δύο σταθμών, η οποία, ασκείται, κατά καιρούς συστηματικά, από το Υπουργείο Παιδείας.

 5.    Για όλα τα παραπάνω και θέτοντας ως πρόταγμα την ακαδημαϊκή προστασία των αποφοίτων των Τμημάτων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τη μη λήψη αυτονόητων θεσμικών αποφάσεων εκ μέρους της Πολιτείας, χωρίς να προκύπτει κόστος από αυτές, η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει αναγκαστεί από τον προηγούμενο χρόνο να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διεκδικώντας και την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής και την επανίδρυση του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, αφού διαθέτει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία τους, ενώ δεν απαιτείται πρόσθετος προϋπολογισμός ή νέες υποδομές.

 6.    Το ΤΕΕ και τα πολυτεχνεία ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να θεσπιστούν οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ένα πανεπιστημιακό τμήμα θα φέρει στον τίτλο του τη λέξη «μηχανικός», ώστε η ακαδημαϊκή κοινότητα, Πολιτεία και ΤΕΕ να αποδέχονται τα διπλώματα που απονέμει.

 Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις που θα πρέπει ένα τμήμα Μηχανικών με πενταετή κύκλο σπουδών να πληροί ώστε να απονέμει διπλώματα μηχανικών και να οργανώνει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε εξειδικευμένα θέματα μηχανικών είναι:

§  Ο τίτλος του διπλώματος να αντιστοιχεί σε ειδικότητα μηχανικού.

§  Το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να έχει την δομή που έχει καθιερωθεί στην Ευρώπη για τα Τμήματα Μηχανικών, δηλ. τα μαθήματα πρέπει να κατανέμονται ως ακολούθως: (α) Επιστημονικές Βάσεις (μαθηματικά, μηχανική, φυσική, χημεία): 30%, (β) Τεχνολογικές γνώσεις: 30%, (γ) Βάσεις για μεθοδολογία λύσεων προβλημάτων ανάλυσης, σύνθεσης και σχεδιασμού συστημάτων και εφαρμογών: 25%, και (δ) Ανάπτυξη ικανής προσωπικότητας και επιχειρηματικών ικανοτήτων 15%.

§  Η διάρκεια των σπουδών θα πρέπει να είναι δέκα εξαμήνων και να περιλαμβάνεται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

 

Το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ συντάσσεται αλληλέγγυο με την πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σύμπασα την πολυτεχνική κοινότητά του, για την αναπτυξιακή προοπτική του ιδρύματος και διεκδικεί με όλα τα νόμιμα μέσα το δικαίωμα στην ακαδημαϊκά ορθολογική, εξωστρεφή και διεθνοποιημένη ανάπτυξή του, για τη διασφάλιση των όρων λειτουργίας ενός ανοιχτού περιβάλλοντος υψηλής ποιότητας σπουδών και έρευνας, για την παιδεία και τη γνώση, την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Ας αναλογιστεί η Πολιτεία, εάν η αδικία απέναντι σε ένα ακαδημαϊκά μαχόμενο, υπερήφανο, πολυνησιωτικό, περιφερειακό Πανεπιστήμιο, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με εξαιρετικές και πολύ συχνά κορυφαίες ακαδημαϊκές επιδόσεις, μπορεί να συνεχιστεί και ας αναλάβει έκαστος τις πολιτικές και θεσμικές ευθύνες που του αναλογούν.

 

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.

Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ