Κοινωνία

3/10/16 15:04

τελ. ενημ.: 3/10/16 16:05

Παρατείνεται η προθεσμία για την αντικατάσταση των επαγγελματικών αδειών

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών για ταΤεχνικά Επαγγέλματα και συγκεκριμένα για υδραυλικούς, ψυκτικούς, χειριστές μηχανημάτων έργου, πρακτικούς μηχανικούς, συγκολλητές, ηλεκτροσυγκολλητές, οξυγονοκολλητές, θερμαστές κλπ.

Οι ανωτέρω αδειούχοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την αντικατάσταση των επαγγελματικών τους αδειών παλαιού τύπου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Μετά την παρέλευση της οι επαγγελματικές άδειες που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία μας με παλαιότερες διατάξεις και δεν έχουν αντικατασταθεί παύουν να ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του τμήματος Επαγγέλματος στην οδό Καλουτά 2 και στο τηλέφωνο 2271352319 (κ. Αναστασάκη Στέλλα),  προκειμένου να ενημερώνονται για την διαδικασία .

 

Δείτε επίσης