Κοινωνία

5/12/14 12:48

τελ. ενημ.: 5/12/14 12:48

Επικαιροποιούν τις γνώσεις τους στον τουρισμό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υλοποιεί το πρόγραμμα «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Το πρόγραμμα δομείται σε 16 διδακτικές ενότητες, συνολικής διάρκειας 150 ωρών. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Συμμετοχής. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης παρέχεται δωρεάν. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ, ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα, στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος http://tourism-pega.aegean.gr. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την 09/12/2014.

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση