29.12.2021 15:32

Δασικοί χάρτες – Οδηγός επιβίωσης για τις περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο του Δημοσίου

Τι προβλέπεται για τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου

Έναν πλήρη οδηγό επιβίωσης για τους ιδιοκτήτες που έχουν προγραμματίσει να προβούν σε κάποια συναλλαγή στις περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο του Δημοσίου παρουσιάζει ο «ΟΤ».

Ο οδηγός, που έγινε με τη βοήθεια του προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων –Τοπογράφων Μηχανικών Μιχάλη Καλογιαννάκη, αφορά τα Ιόνια Νησιά, την Κρήτη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Κύθηρα, τα Αντικύθηρα, τη Μάνη και τα Δωδεκάνησα –πλην Ρόδου, Κω και μέρους της Λέρου.

Αφορμή για τη σύνταξη του οδηγού επιβίωσης στάθηκε, η πρόσφατη εγκύκλιος του υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία, όπως αναφέρει στον «ΟΤ» ο πρόεδρος της Ένωσης Συμβολαιογράφων Γιώργος Ρούσκας εισάγει ρυθμίσεις που δεν προβλέπει ο νόμος.

Κατά τον πρόεδρο της Ένωσης Συμβολαιογράφων, ενώ στο νόμο προβλέπεται  πως το Δημόσιο δεν προβάλει δικαιώματα κυριότητας επί των δασικών εκτάσεων που έχουν καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα κτηματολογικά βιβλία των οικίων κτηματολογικών γραφείων, εντούτοις με την προαναφερόμενη εγκύκλιο του, το υπουργείο Περιβάλλοντος, απαιτεί τη χορήγηση από τη Δασική Υπηρεσία, σχετικής βεβαίωσης περί της μη ύπαρξης τίτλων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων επαρκών στοιχείων απόδειξης της κυριότητας του.

Τι προβλέπεται 

  -Το βάρος απόδειξης ιδιοκτησίας μεταξύ Δημοσίου και ιδιώτη σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις πέφτει στον ιδιώτη, εκτός από τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Κύθηρα και Αντικύθηρα, τη Μάνη και τα Δωδεκάνησα ( εκτός Ρόδου, Κω  και σε τμήμα της Λέρου).

-Οι ιδιοκτήτες στις προαναφερόμενες περιοχές, προκειμένου να κατοχυρώσουν μια έκταση δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα και να μην τη διεκδικήσει το Δημόσιο, θα πρέπει να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας πριν από την 1η Ιουλίου 2001 (έστω κι αν η έκταση έχει μεταγραφεί μεταγενέστερα).

Διαβάστε ΕΔΩ την εγκύκλιο

-Οι τίτλοι ιδιοκτησίας θα πρέπει να συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμματα , στα οποία αποτυπώνεται η περιγραφόμενη στους τίτλους έκτασης- με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στη δασική υπηρεσία.

-Εκτάσεις που βρίσκονται στις προαναφερόμενες περιοχές, και αποδίδονται στο δασικό χάρτη ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις θα εξαιρούνται από τον δασικό χάρτη με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος.

Αναλυτικά για κάθε περιοχή 

-Για τα Επτάνησα: Ο ιδιώτης προκρίνεται, εφόσον το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας, είτε με τίτλο μέχρι την 1η Ιουλίου 2001, είτε έχει αποδεδειγμένα συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο χρησικτησίας στις 22 Φεβρουαρίου 1946.

–Για Κύθηρα- Αντικύθηρα: Το Δημόσιο προκρίνεται μόνο με τίτλους κτήσης, αλλιώς ισχύει ότι ισχύει μεταξύ των ιδιωτών.

-Κρήτη και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου: ο ιδιώτης προκρίνεται εφόσον το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας , είτε με τίτλο μέχρι την 1η Ιουλίου 2001, είτε έχει αποδεδειγμένα συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο χρησικτησίας έως το 1915.

-Για  τις Κυκλάδες: Ο ιδιώτης δεν μπορεί να επικαλεστεί χρησικτησία, επομένως για να προκριθεί πρέπει να έχει τίτλο μέχρι την 1η Ιουλίου 2001.

-Για τα Δωδεκάνησα (πλην Ρόδου, Κω και μέρους της Λέρου):

1ον) για έκταση που έχει χαρακτηριστεί ως δασική για την οποία το Δημόσιο διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας αλλά και ο ιδιώτης επικαλείται μετεγγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας που έχει συνταθεί έως την 1η Ιουλίου 2001, προκρίνεται ο ιδιώτης εφόσον αποδείξει α) 10ετη νομή και κατοχή έως τις 10 Ιανουαρίου 1949 και β) αδιατάρακτη και καλόπιστη νομή και κατοχή με διάνοια κυρίου έκτοτε, άλλως αποδίδεται στο Δημόσιο.

2ον) για έκταση που έχει χαρακτηριστεί ως δασική για την οποία το Δημόσιο διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ ο ιδιώτης επικαλείται χρησικτησία προκρίνεται ο ιδιώτης μόνο εφόσον αποδείξει α) δεκαετή νομή έως την 1η Ιανουαρίου 1949 και β) αδιατάρακτη και καλόπιστη νομή και κατοχή με διάνοια κυρίου, αλλιώς αποδίδεται στο Δημόσιο.

3ον) για έκταση που έχει χαρακτηριστεί ως δασική για την οποία το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, όπως πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας ενώ ο ιδιώτης επικαλείται μετεγγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας που έχει συνταθεί έως την 1η Ιουλίου 2001, προκρίνεται ο ιδιώτης.

4ον) για έκταση που έχει χαρακτηριστεί ως δασική για την οποία το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, ενώ ο ιδιώτης επικαλείται χρησικτησία, προκρίνεται ο ιδιώτης μόνο εφόσον αποδείξει α) 10ετη νομή και κατοχή έως τις 10 Ιανουαρίου 1949 και β) αδιατάρακτη και καλόπιστη νομή με διάνοια κυρίου έκτοτε, αλλιώς αποδίδεται στο Δημόσιο.

-Για τη Μάνη: εάν το Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης, τότε ισχύει ότι ισχύει μεταξύ των ιδιωτών.

Ένα τμήμα της γραφειοκρατίας … 

Όπως αναφέρει, ο Γιώργος Ρούσκας, «είναι πρωτοφανές η Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, με τη σχετική εγκύκλιό του, που εισάγει ρυθμίσεις που δεν προβλέπει ο νόμος, να μας ξαναγυρίζει στις εποχές που οι συναλλαγές επί ακινήτων εξαρτιόταν από τη βούληση, τις διαθέσεις και τους χρόνους απόκρισης του κάθε Δασάρχη.

»Δυστυχώς σε μία εποχή που η Ελληνική Πολιτεία και οι Φορείς αυτής, προσπαθούν εποικοδομητικά να λειτουργήσουν εις όφελος των πολιτών, ένα τμήμα της γραφειοκρατίας

πασχίζει να κρατήσει αρμοδιότητες που ήδη κατά το παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να ασκήσει».

Όλο το βάρος πέφτει  και πάλι στον ιδιώτη… 

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Καλογιαννάκη, « οι  τελευταίες οδηγίες που εκδόθηκαν για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού των εκτάσεων εντός δασικών χαρτών, από την μία ξεκαθαρίζει και βάζει σαφή όρια, στο πότε μπορεί το Ελληνικό Δημόσιο να διεκδικήσει από τους ιδιώτες τις εκτάσεις αυτές. Από την άλλη, καθορίζει μια γραφειοκρατική διαδικασία ώστε να μπορούν να μεταβιβαστούν τέτοιες εκτάσεις που ήδη έχουν καταχωριστεί στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές στον ιδιώτη.

 Όμως, το βάρος πέφτει πάλι στον ιδιώτη παρά το ότι η διαδικασία θα μπορούσε να γίνει μεταξύ δύο υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες οφείλουν να συνομιλούν μεταξύ τους, το Ελληνικό Κτηματολόγιο και οι Δασικές Υπηρεσίες.  Όταν όλος ο κόσμος κινείται ψηφιακά, με διαλειτουργικότητα, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, είναι πισωγύρισμα και εκτός εποχής, μια τέτοια διαδικασία που θα μπορούσε να αποφευχθεί».

Πηγή: ΟΤ.gr

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.

Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ