ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανύψωση προσωπικού Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου για εργασίες συντήρησης ψηλών δένδρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας
«Ανύψωση προσωπικού Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου για εργασίες συντήρησης ψηλών
δένδρων» για το 2018. Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα...
διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η σύναψη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με
ανάδοχο που διαθέτει πλατφόρμα εργασίας, καλαθοφόρο όχημα, ή γερανό στον
οποίο μπορεί να προσαρτηθεί καλάθι εργασίας για την ανύψωση του προσωπικού
του τμήματος συντήρησης πρασίνου, για υλοποίηση αναγκαίων εργασιών
διαχείρισης φοινίκων ή ψηλών δέντρων, που φύονται σε δημοτικούς χώρους σε όλο
το εύρος του Δήμου Χίου.
διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
28/2/18 10:32

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ