ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μειοδοτική δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου από τη Δ.Ο.Υ. Χίου

Η διακήρυξη διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας της Δ.Ο.Υ. Χίου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) και στο Κατάστημα του Δημαρχείου Χίου (Δημοκρατίας 2) και της Δ.Ο.Υ. Χίου (Μιχ. Λιβανού 66), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3130/2003, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν οικονομική προσφορά, εγγράφως και αυτοπροσώπως ή ειδικοί προς τούτο πληρεξούσιοι, στην Επιτροπή Στέγασης Δημοσίων Υπηρεσιών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21η-02-2019, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00π.μ. έως 11.00π.μ. στο γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου (Πολυχρονοπούλου 6).

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
5/2/19 9:42

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ