ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη Καταστατικού Σωματείου "Πολιτιστικός Σύλλογος-Κιβωτός του Γένους Χίου"

Με την υπ΄αριθμ. 47/2018 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Χίου, εγκρίθηκε το από 25 Ιουνίου 2018 καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ XIOΥ», με έδρα την πόλη της Χίου, περιοχή Εργατικών Κατοικιών, οδός Ευρετής αρ.1 και με σκοπό τον αναφερόμενο στο άρθρο 2 του αποτελούμενου από 27 άρθρα Καταστατικού του.

 

 

                                                                                                  Χίος 06-11-2018

                                                                                 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

                                                                                                 

                                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΚΕΔΗΣ

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
13/11/18 10:26

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ